Vacature Parkmanager (0,6 fte)

 

Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck zoekt een gedreven parkmanager (0,6 fte), die leiding geeft aan de operationele werkorganisatie.

 

De organisatie: Parkmanagement Land van Weert

Sinds 2008 is in de regio Weert de Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck actief. De Stichting is een overkoepelend orgaan van zes bedrijvenverenigingen, die op tien verschillende bedrijventerreinen actief zijn. De werkorganisatie parkmanagement voert onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur de gemeenschappelijke taken uit die deze verenigingen zich hebben gesteld. Alle taken zijn gericht op de continue verbetering van het vestigingsklimaat ten behoeve van de aanwezige ondernemingen én potentiële nieuwvestigers. Parkmanagement is een samenwerking die leidt tot een hoger bedrijfseconomisch rendement én tot een kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen. Parkmanagement in Weert kent een breed draagvlak: ruim 60% van de ondernemers op de bedrijventerreinen is (op vrijwillige basis) lid.

 

Sinds de oprichting is de Stichting sterk gegroeid en geëvolueerd, zowel in taken ten behoeve van individuele ondernemers en terreinen als ook in samenwerking met de overheid. Het bestuur van de Stichting en de Gemeente Weert willen de parkmanagementorganisatie steviger verankeren en haar activiteiten (laten) uitbreiden. Er wordt gewerkt aan een robuuste financiering en een verdere professionalisering  van de organisatie. De Gemeente Weert heeft een structurele jaarlijkse bijdrage toegezegd en de komende jaren worden meerdere bedrijfsinvesteringszones gerealiseerd, waarmee het aantal deelnemende bedrijven wordt vergroot en de slagkracht versterkt.

 

Het stichtingsbestuur, gevormd door vertegenwoordigers van de bedrijvenverenigingen, bepaalt de activiteiten en doelstellingen. De operationele uitvoering is in handen van de werkorganisatie. Parkmanagement is gevestigd in het House of Bizz, Graafschap Hornelaan 140H in Weert.

 

De functie: Parkmanager

De parkmanager is, als leidinggevende van de werkorganisatie, hét gezicht van parkmanagement, vertegenwoordigt de aangesloten ondernemingen en onderhoudt een constructieve werkrelatie met de Gemeente Weert. Hij/zij is primair verantwoordelijk voor het bereiken van de gestelde doelen, zoals vastgelegd in het businessplan en het jaarplan, en legt verantwoording af aan het Stichtingsbestuur. Voor de stakeholders van Parkmanagement is hij/zij het eerste aanspreekpunt.

 

Tot de taken van de parkmanager behoren onder andere:

 • Dagelijks leiding geven aan de werkorganisatie
 • Periodieke afstemming met (de voorzitter van) het stichtingsbestuur en je counterpart bij de Gemeente Weert over voortgang en resultaten
 • Opstellen van managementrapportages (per kwartaal) en het (laten) opstellen van de jaarrekening
 • Zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de aangesloten ondernemers en de vertegenwoordigers van de gemeente Weert
 • Onderhouden van het relatienetwerk van de Stichting
 • Aansturing implementatie bedrijveninvesteringszones (BIZ)
 • Uitvoering geven aan het businessplan en het activiteitenplan/jaarplan, onder andere ten aanzien van:
  • Continuering, verbetering en uitbreiding van het pakket aan collectieve diensten aan ondernemers
  • Instandhouding en uitvoering geven aan KVO-B
  • Uitbreiding van cameratoezicht en glasvezelnetwerken
  • Invulling geven aan de (toekomstige) rol van parkmanagement op de thema’s arbeidsmarkt en duurzaamheid
  • Informeren van ondernemers over voor hen belangrijke thema’s
 • Vertegenwoordigen van parkmanagement in externe overleggen en bijeenkomsten
 • Het up to date (laten) houden van het CRM-systeem

 

Functieprofiel

Functie-eisen/kennis

 • Werk- en denkniveau: HBO
 • Ruime ervaring als (interim-)parkmanager, accountmanager of bedrijfscontactfunctionaris
 • Goede bekendheid met de regio
 • Beschikt over een relevant netwerk
 • Zelfstandig werkend, ambassadeur en boegbeeld
 • Gericht op samenwerking, innovatie en resultaat
 • Communicatief vaardig: spreekt en schrijft de taal van ondernemer én overheid
 • Ziet kansen en weet deze om te zetten in haalbare projecten
 • Flexibele instelling, ook na 17.00 uur
 • Uitstekende contactuele en sociale vaardigheden
 • Organisator, motivator en verbinder
 • Vasthoudend en besluitvaardig

 

Voor deze functie zoeken wij een zelfstandige/ZZP’er. Wij bieden een uitdagende werkomgeving met veel verantwoordelijkheid en een marktconform tarief. Onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn gesprekken met een delegatie van het stichtingsbestuur en met een bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging van de Gemeente Weert. Het bestuur streeft ernaar de parkmanager per 1 april 2019 te benoemen.

 

Is je interesse gewekt?

Stuur je CV vergezeld van een motivatiebrief uiterlijk 10 februari 2019  aan de voorzitter van de Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonck, de heer G. van den Boomen, per e-mail voorzitter@parkmanagement-weert.nl. Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob van Midden, via +31 655 33 08 04.

 

Selectieproces

Elycium Advies | Interim, in de persoon van Rob van Midden, staat het bestuur bij in de procedure. Hij voert de gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten (longlist). Geschikte kandidaten (shortlist) worden gepresenteerd aan het bestuur, waarna de gesprekken met het bestuur plaatsvinden.

 

week 3                 Plaatsing vacature

week 3-6             Search en responstermijn

week 7 -8           Interviews (longlist) en voordracht van kandidaten aan het bestuur (shortlist)

week 9                 Interviews met bestuur en gemeente

week 10-11       Afrondend gesprek