Kanaalzone IKanaalzone IIHet oudste industriegebied van Weert. De eerste bedrijven hebben zich hier begin vorige eeuw gevestigd. In het kader van de industriebevordering is dit gebied in 1960 officieel aangewezen als industrieterrein. Kanaalzone I is in 2008-2010 volledig gerevitaliseerd en aangepast aan de moderne tijd. Voor een goede en veilige ontsluiting is er een rotonde aangelegd op de Ringbaan-West. Daarnaast zijn er een aantal panden gesloopt en heeft er bodemsanering plaatsgevonden. De eerste nieuwbouw en uitbreidingen zijn inmiddels gerealiseerd. Kanaalzone I heeft de KVO-C status. Bedrijventerrein Kanaalzone II ligt net als Kanaalzone I aan de Zuid-Willemsvaart. Dit gemengde bedrijventerrein heeft zich in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld rondom de toenmalige fabriek van Philips Lighting. Het gebied heeft de beschikking over een laad- en loshaven.

Feiten en cijfers

De totale oppervlakte van Kanaalzone I is bruto 34 hectare, netto resteert er ± 31 hectare. De bestaande percelen variëren van 2.000 m2 tot 5 hectare.
De totale oppervlakte van Kanaalzone II is bruto ruim 40 hectare, de netto oppervlakte is ± 37 hectare. De percelen variëren in grootte van 750 m² tot 18.000 m². Er zijn ongeveer 25 bedrijven gevestigd. Het oude Philipscomplex is inmiddels gesloopt, het terrein is vrij beschikbaar voor de markt.

Huidige bezetting

In Kanaalzone I zijn onder andere Roto Smeets Weert (offsetdrukkerij), Robert Bosch (verpakkingsmachines) en Meneba Weert (meelfabriek)  gevestigd. Aan de nieuwe ontsluiting vindt u Vitae-Life Style, een grote sportschool met arboservice.De bedrijvigheid is zeer gemengd. Op kanaalzone II zijn onder andere muziekindustrie (Telstar/Johnny Hoes), staalconstructie (Wullems) en logistiek (Thijs Expeditie) gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Het bedrijventerrein ligt in een driehoek van de Zuid-Willemsvaart, de Ringbaan-West en de Parallelweg met spoorlijn. Het stadscentrum en het NS-intercitystation liggen op loopafstand.

Milieucategorie en Kavels

Op dit bedrijventerrein ligt de milieucategorie 1 tot en met 3. Op een enkele (bestaande) locatie geldt categorie 4. Door sloop van bestaande panden zijn er percelen vrij gekomen voor uitgifte. Er is circa 3 hectare beschikbaar voor verkoop. De kavels worden bouwrijp opgeleverd.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van Kanaalzone I hebben een bedrijvenvereniging opgericht. Deze vereniging houdt zich onder andere bezig met revitalisering- en beveiligingsplannen.
Op het terrein is parkmanagement actief, naast inkoop collectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met parkmanagement,parkmanagementweert@gmail.com