Kanaalzone IIIIndustrieterrein Kanaalzone III is het vervolg op Kanaalzone I en II en ligt direct aan de Zuid-Willemsvaart. Het biedt zodoende optimaal ruimte voor vervoer van producten over water. Kanaalzone III heeft zijn oorsprong midden jaren zestig. Kenmerkend voor het gebied is de groene omgeving.

Feiten en cijfers

Het terrein heeft zowel bruto als netto een oppervlakte van ± 24 hectare.
Er zijn zo’n 10 bedrijven gevestigd.

Huidige bezetting

Kanaalzone III is hoofdzakelijk bestemd voor de zware en grootschalige industrie. Er zijn onder andere betonfabrieken, een staalbedrijf en een ijzergieterij gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Industrieterrein Kanaalzone III ligt aan de Lozerweg en grenst met de achterzijde direct aan de Zuid-Willemsvaart.
Het bedrijventerrein wordt ontsloten via Sluis 16 naar Kempenweg en Suffolkweg.

Milieucategorie en Kavels

Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5.
Er kan vrijstelling verleent worden voor bedrijven die niet zijn vermeld in de bij het bestemmingsplan horende bedrijvenlijst, mits deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met rechtstreeks genoemde bedrijven. Er zijn geen nieuwe vrije kavels meer beschikbaar.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

Er is op dit moment geen aparte ondernemersvereniging voor dit bedrijventerrein, er is aansluiting gezocht met bedrijvenvereniging ‘De Kempen’. Op het terrein is parkmanagement actief, naast inkoop collectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met parkmanagement,parkmanagementweert@gmail.com