De KempenTegen de grens van Belgisch Limburg en de provincie Noord-Brabant ligt bedrijventerrein De Kempen. Aantrekkelijk gelegen in een groene omgeving vlakbij de Zuid-Willemsvaart. De basis van het terrein stamt uit de zestiger jaren. Enkele bekende namen op het terrein zijn Trespa International en Hoco Beton. Dit bedrijventerrein wordt momenteel in oostelijke richting uitgebreid. In 2010 heeft Lidl Nederland hier de deuren geopend van een van haar grootste distributiecentra. Het terrein heeft een KVO-C status.

Feiten en cijfers

Het bestaande terrein De Kempen heeft een oppervlakte van ruim 84 hectare netto. De bruto oppervlakte is 94 hectare. Er zijn circa 45 bedrijven gevestigd. De uitbreiding is bruto 22 hectare groot, netto 18 hectare.

Huidige bezetting

De Kempen kent zware industrie zoals beton, chemie, en plaatproductie. Maar ook logistiek, timmerfabrieken en bouwondernemingen zijn er gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Het gebied heeft drie ontsluitingen naar de Kempenweg. Een rotonde ter hoogte van Sluis 16 is de hoofdontsluiting. Verkeer kan via de Suffolkweg en Ringbaan-Noord redelijk snel de A2 bereiken.
In zuidelijke richting bereikt men via de Kempenweg gemakkelijk de grens met België. Gelegen aan het kanaal richting Antwerpen zijn de waterwegen meer dan uitstekend te noemen.

Milieucategorie en Kavels

Het bestaande bedrijventerrein De Kempen is bestemd voor grootschalige industrie. Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5. In het uitbreidingsgebied is categorie 3 en 4 rechtstreeks toegestaan. Het totale terrein is geluidsgezoneerd. In het uitbreidingsgebied is nog ruim 8 hectare beschikbaar voor verkoop. In overleg met de ondernemer wordt oppervlakte en locatie bepaald. De kavels worden bouwrijp opgeleverd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met parkmanagement, parkmanagementweert@gmail.com

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van het bedrijventerrein hebben bedrijvenvereniging ‘de Kempen’ opgericht. Toekomstige ondernemers zijn van harte welkom bij deze bedrijvenvereniging.
Op het terrein is parkmanagement actief, naast inkoop collectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden.