Stroomonderbreking aan de Fahrenheitstraat

In opdracht van  ENEXIS werden onderhoudswerkzaamheden verricht aan het ondergrondse netwerk aan de Fahrenheitstraat.

Na overleg met de ondernemers en in samenspraak met de uitvoerder werden de werkzaamheden uitgevoerd met een minimum hinder.

Ruimschoots op tijd werden de ondernemers n.l.  geïnformeerd en kon men maatregelen treffen.

Onderstaand treft u enkele foto’s aan van het bovenbedoelde.