Slaats Veiligheidstrainingen

 

SLAATS VEILIGHEIDSTRAININGEN en Parkmanagement  hebben als gezamenlijk doel de veiligheid en de leefbaarheid van alle bedrijventerreinen in Weert te verbeteren.

Veilig werken door bedrijven en medewerkers is belangrijk. Slaats Veiligheidstrainingen biedt reguliere-  en maatwerk opleiding op het gebied van veilig(er) werken door medewerkers, zoals bijvoorbeeld Bedrijfshulpverlening, Heftruck, Hoogwerker, (VOL) VCA en nog veel meer.

 

VEILIGHEIDSTRAININGEN.

Slaats Veiligheidstrainingen  en Parkmanagement hebben op 1 september  een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor alle bedrijven op bedrijventerreinen.

Doel van overeenkomst is om opleidingen/trainingen aan te bieden aan medewerkers in de directe omgeving van het bedrijf, of wellicht  in hun eigen bedrijf zelf. Geen reisuren meer,  maar in-house eventueel samen met collegae van andere ondernemingen van het bedrijventerrein tegen billijke en begrijpelijke tarieven.

 

Opleidingen/trainingen die worden aangeboden:

  • hulpverlening (BHV, EHBO, Reanimatie & AED)
  • brand & incidentenbestrijding (brandweeropleidingen & kleine blusmiddelen)
  • bedrijfshulpverlening (Hoofd-BHV, Ploegleider BHV))
  • (interne) transportmiddelen (o.a. EPT, hef-reachtruck, hoogbouwtruck, hoogwerker, bovenloopkraan enz.)
  • (basis) veiligheid  (o.a. VCA , VOL-VCA )
  • veilig werken op hoogte &  redden op hoogte
  • ontruimingsoefeningen
  • fysieke belasting
  • diverse Code 95 opleidingen

 

Wilt u meer informatie over deze collectieve regeling of deelnemen aan een opleiding of training dan kunt u hiervoor terecht bij de parkmanagers.

 

 

 

Incompany opleidingen en (Her-)certificering van personeel

 

Slaats Veiligheidstrainingen verzorgt met de grootste passie en verantwoordelijkheid veiligheidstrainingen voor uw bedrijf zodat wordt voldaan aan de door de Arbowet gestelde minimale eisen en medewerkers leren veiliger te werken om gevaarlijke situaties te beperken om zo het aantal schades en bedrijfsongevallen te verlagen.

 

Bedrijfshulpverlening

Iedere werkgever heeft een zorgplicht naar personeel, bezoekers en leveranciers die over de werkvloer komen.

Om uw personeel voor te bereiden op noodsituaties zoals letsels, aandoeningen, reanimatie, brand en ontruiming verzorgen we vanuit onze locatie aan de Molenveldstraat 90 te Weert open inschrijvingen voor een basis BHV cursus maar ook voor herhalingslessen.

Voor grotere groepen (vanaf 6 personen) is het rendabel om een incompany cursus te bestellen waarbij u een maatwerk BHV cursus krijgt op uw bedrijf krijgt aan maximaal 12 personen en dat tegen een aantrekkelijk dagtarief.

 

Basis VCA / VOL-VCA

Met name bedrijven in de bouwsector maar ook bedrijven welke werken in de petrochemie of bedrijven met een BRZO status of die deze bezoeken zijn veelal verplicht het VCA diploma te kunnen tonen.

Slaats Veiligheidstrainingen verzorgt maandelijks VCA cursussen met examen op de vaste locatie aan de Molenveldstraat 90 te Weert.

Ook bij (VOL) VCA opleidingen is het mogelijk en rendabel om vanaf 8 deelnemers een incompany cursus met examen te bestellen. Uw medewerkers worden gedurende de cursusdag klaargestoomd voor het examen later op deze dag.

 

(Interne) Transportmiddelen

Heftruck – Reachtruck – Hoogwerker – Verreiker – Terminaltrekker – bovenloopkraan – EPT enz.

Voor iedere werknemer en werkgever welke werkt met (interne) transportmiddelen geldt dat deze aantoonbaar een specifieke instructie moet hebben ontvangen over het veilig werken met dit middel of deze machine.

Open inschrijvingen:

Stel u heeft een enkele medewerker of een klein aantal welke opgeleid dienen te worden dan kunt u dat laten doen in 1 van onze open inschrijvingen in Weert.
Slaats Veiligheidstrainingen verzorgt maandelijks Heftruck / Reachtruck / EPT & Hoogwerker cursussen met examen op de vaste locatie aan de Molenveldstraat 90 te Weert.

Basiscursus
Voor medewerkers zonder ervaring op transportmiddelen is het mogelijk om 6 deelnemers op te leiden. Ze volgen eerst een theorieles welke getoetst wordt om vervolgens in de praktijk te gaan oefenen bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving. Ook de praktijk wordt getoetst waarna een deelnemer een certificaat ontvangt met een geldigheid van 5 jaar.

Certificaat verlengen (of eerder verworven competenties omzetten naar een certificaat)
Voor medewerkers met ervaring in de vorm van een eerder behaald certificaat of met voldoende ervaring uit het verleden is een incompany cursus ideaal. Dit kan in één dagdeel tot 6 kandidaten en in één dag tot 14 kandidaten. Wanneer u een enkele medewerker heeft kunt u deze laten aansluiten in een open inschrijving.

Medewerkers doen een assessment in de vorm van een theorietoets waarna ze in principe aan het werk kunnen. Om de beurt komen ze voor de praktijkopdrachten van max. 30 minuten bij de examinator.

Voordelen:
Minder belasting voor het arbeidsproces aangezien men na de theorie max. 30 min. weer aan het werk kan en daarna nog max. 30 minuten terug komt voor een praktijktoets.
Mensen zijn dus minimaal van de werkvloer.
Er kunnen op deze manier voor een aantrekkelijk dag(deel)tarief meerdere mensen gecertificeerd worden.

Informeer naar de mogelijkheden via info@slaatsveiligheidstrainingen.nl of kijk op http://www.slaatsveiligheidstrainingen.nl