Project InduSym

InduSym is een afkorting die staat voor industriële symbiose. Dat is een vorm van een circulaire economie waarbij de reststroom van één bedrijf de grondstof van een ander bedrijf wordt. Als er voldoende van deze uitwisselingen zijn, ontstaat er een cirkel zonder restafval. Zo werken we efficiënter, economischer en duurzamer samen. Samenwerkende bedrijven kunnen:

De tool InduSym helpt vraag en aanbod te matchen en te verbinden. De privacy is gewaarborgd. Bedrijven met een (anonieme) match, kunnen met elkaar in contact komen om een uitwisseling van materialen in de praktijk te brengen.

Wat levert het op?

De Bedrijvenscan helpt bij het inzichtelijk maken van kansen om eenvoudig te starten met duurzaam ondernemen op een manier die geld oplevert of bespaart.

Hoe werkt het?

Een expert loopt met jou door de organisatie om alle stromen inzichtelijk te maken en vult het platform online in. Dit kost u enkel 2 uur de tijd om informatie te delen. Vervolgens krijgt je een persoonlijk advies over quick-win’s en wordt u gekoppeld aan mogelijke matches. Daarnaast worden data van de deelnemende bedrijven verzameld, om te kijken naar collectieve mogelijkheden voor het bedrijventerrein, denk aan:

Overige projecten