Project
Facilitair

Op de blauwe borden langs de A2 staan 4-cijferige bedrijfsnummers ( 3000-5000). Dit heeft te maken met de industriële nummer bewegwijzering op de diverse bedrijventerreinen. Door Parkmanagement Weert is een raamovereenkomst afgesloten met de leverancier City Outdoor Signs. Dit uniforme systeem is een goed hulpmiddel voor bijv. het vrachtverkeer en geeft de huidige bewegwijzering een ordelijk straatbeeld weer, hetgeen zorgt voor een positieve indruk op het bedrijventerrein.

Elk deelnemend bedrijf een uniek nummer. Dit nummer is een extra aanduiding voor de bedrijfslocatie. Daarnaast behoudt elk bedrijf natuurlijk zijn eigen adres. Voor de aangesloten ondernemers is dit unieke nummer gratis.

Neem contact op met de Parkmanager voor meer informatie.

Overige projecten