Ondernemers bijeenkomst op Savelveld inzake de huisvestiging van arbeidsmigranten.

Vrijdag 29 maart overlegden vrijwel alle leden ondernemers van het bedrijventerrein Savelveld over de huisvesting van arbeidsmigranten.
Mevrouw M. Arts , adviseur afdeling Ruimte & Economie, gaf een toelichting op het door de Raad goedgekeurde beleidsplan van 19 december 2018.
Van deze bijzondere bijeenkomst die gehouden werd bij Greymans Packtech, treft u onderstaand enkele sfeerbeelden aan.