Weerter bedrijventerreinen behalen opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen

Parkmanagement Weert heeft samen met betrokken ondernemers en de gemeente Weert, voor een succesvolle verlenging van het KVO-b certificaat gezorgd. Vanaf 1 maart 2024 zijn alle bedrijventerreinen in de gemeente Weert, voor een periode van 3 jaren in het bezit van het belangrijke veiligheidskeurmerk. Dit is uniek in Nederland!

Op basis van een onafhankelijke audit beoordeelt keuringsinstituut KIWA elke drie jaar of het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B) certificaat gehonoreerd kan blijven. In het beoordelingsproces worden enerzijds de documenten (plan van aanpak, tekeningen, veiligheidsanalyse) onderzocht en anderzijds een bezoek aan het bedrijventerrein gebracht. Wanneer blijkt dat de documenten in overstemming zijn met de huidige staat van het bedrijventerrein wordt door Kiwa het KVO-B certificaat verstrekt. Parkmanagement Weert heeft samen met de gemeente Weert, de afgevaardigde ondernemers, politie en brandweer in de KVO-werkgroep, gezorgd dat de audit met vlag en wimpel is behaald.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen bevordert samenwerking en draagt bij aan een veilig ondernemersklimaat. Het biedt o.a. korting op verzekeringspremies en richt zich op bijvoorbeeld preventie, ondermijning, cybercriminaliteit, brandgevaar en verkeersveiligheid.

Parkmanager Natasja Geelen: “voor alle bedrijventerreinen in de gemeente Weert is het behalen van de KVO-b status een belangrijke prestatie. Het laat zien dat de gemeente, ondernemers, politie en brandweer nauw samenwerken en zich actief inzetten voor het verbeteren van de veiligheid op deze terreinen. Het bezitten van de KVO-certificering vergroot de algehele aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen. De continue inspanning en samenwerking, leidt niet alleen tot een afname van criminaliteit en overlast, maar ook voor versterking van de lokale economie en het vestigingsklimaat. Het is belangrijk dat er blijvende aandacht wordt besteed aan veiligheid en leefbaarheid op de bedrijventerreinen, om zo een duurzame en veilige omgeving voor ondernemers, werknemers en bezoekers te waarborgen. Weert mag trots zijn op het behalen van dit belangrijke keurmerk.”

Op 3 april aanstaande krijgen al de voorzitters van de bedrijvenverenigingen en BIZ’en van de Weerter bedrijventerreinen het KVO-b certificaat uitgereikt door wethouder Martijn van den Heuvel.

Relevant nieuws