Webinar over internationale werknemers

Limburg presenteert haar visie op Internationale Werknemers. Op 17 november wordt een webinar georganiseerd voor partijen die werken met internationale werknemers, zich bezighouden met huisvestiging of anderszins betrokken zijn.

Er zijn in Limburg op dit moment 80.000 internationale werknemers en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog verder zal groeien naar meer dan 100.000! De samenwerkende partijen binnen de Stuurgroep Internationale werknemers Limburg (Provincie Limburg, Ondernemend Limburg en gemeenten) hebben onlangs een visie ontwikkeld t.b.v. deze voor Limburg belangrijke groep medewerkers. Als rode lijn kun je daarin lezen dat we een goede gastprovincie willen zijn waarbij een uitvoeringsplan langs drie lijnen (wonen, werken en samenleven) is uitgewerkt.

Limburg heeft internationale werknemers hard nodig. Onze economische ontwikkeling is er (deels) afhankelijk van. Willen we echter nu en in de toekomst deze doelgroep welkom blijven heten, dan zijn er veel zaken die onze aandacht vragen. Van huisvesting tot goed werkgeverschap, van veilig werken tot het bevorderen van integratie.

Giel Braun, voorzitter van de stuurgroep Internationale werknemers, zal door Bert Achten geïnterviewd worden over genoemde visie. Voor werkgevers, gemeenteambtenaren/bestuurders of anderszins, is er tevens voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Kortom, een interessant webinar dat je niet mag missen indien je werkt met internationale werknemers, je bezighoudt met hun huisvesting of anderszins betrokken bent. Samen zullen we de uitdagingen op moeten pakken. Laat daarom deze kans niet voorbij gaan en meld je aan!
De bijeenkomst vindt plaats op 17 november a.s. vanaf 14.30 u en duurt tot 15.15 u.

Aanmelden
Aanmelden kan tot 10 november via deze link. Na aanmelding wordt een deelnemerslink verzonden.

Relevant nieuws