Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor ondernemers?

Op Prinsjesdag, dinsdag 21 september 2021, maakte de regering de beleidsplannen voor het komende jaar bekend.

Wat gaat er voor ondernemers allemaal veranderen? Op deze pagina heeft de Kamer van Koophandel een handig overzicht van wetsvoorstellen met gevolgen voor ondernemers gepubliceerd.

Let wel: een wetswijziging of wetsvoorstel moet eerst goedgekeurd worden door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. En geldt pas als het in het Staatsblad of de Staatscourant is gepubliceerd. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling geldt ook pas na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Relevant nieuws