Verkiezingen gemeenteraad 2022

Op woensdag 16 maart 2022 kunt u uw stem uitbrengen tijdens de verkiezing voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente.

Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de gemeenteraad komen. U oefent zo invloed uit op de besluitvorming van de gemeenteraad voor de komende vier jaar.

Vanwege het coronavirus wordt geprobeerd om de drukte in de stembureaus te spreiden. Daarom kunt u al op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart uw stem uitbrengen. In totaal zijn er dus drie dagen.

In de gemeenteraad worden veel zaken beslist die u direct aangaan. Denk daarbij aan onderwerpen als huisvesting, cultuur, sport, verkeer en huishoudelijke zorg. De raad bepaalt het beleid en beslist waaraan geld wordt uitgegeven. Daarnaast geeft de raad aan het college van burgemeester en wethouders de opdracht dit beleid met het beschikbaar gestelde geld uit te voeren. En achteraf controleert de raad of dit goed is gebeurd. De raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen door de inwoners van Weert. Ú bepaalt dus wie er in de raad gekozen worden en deze belangrijke beslissingen nemen.

Lees meer over het lokale verkiezingsprogramma van deelnemende partijen.

(bron: Gemeente Weert)

Relevant nieuws