Veiligheidsoefening honden Kampershoek

Op zaterdag 14 augustus 2021 vond op bedrijventerrein Kampershoek een oefening plaats met speurhonden.

Het betrof een oefening in het kader van het opleiden van speurhonden voor het opsporen van vermiste personen. Het initiatief voor deze oefening kwam van Reddingshondengroep Laot Kieke.

Aan de oefening namen in totaal zes  personen met speurhonden afkomstig uit het hele land deel en daarnaast nog een achttal personen die de rol van vermiste personen speelden en zich ergens verdekt opstelden. Opgeleide speurhonden worden ingezet bij het opsporen van vermiste personen. Dit kunnen verwarde personen zijn die zijn weggelopen, maar ook bij natuurrampen etc. waarbij personen vermist raken.

Relevant nieuws