SLIM-regeling aanvragen vanaf 2 maart

Subsidie voor MKB voor het up-to-date houden van kennis van medewerkers

Op 2 maart 2021 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen.
Het aanvraagtijdvak loopt van 2 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur.

Binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM regeling wil het kabinet dit gaan oplossen.

Bedrijven kunnen nu ook subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten en/of de kennis van hun werknemers up to date te houden, maar ook grotere bedrijven hebben recht op deze subsidie. Hiervoor is in 2020 maar liefst 48 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken.

Ieder midden- en kleinbedrijf (MKB) kan dadelijk een subsidieaanvraag indienen. Je bent een MKB bedrijf als je niet meer dan 250 personen in dienst hebt en de jaaromzet minder bedraagt dan 50 miljoen euro (of jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

Doelen van de SLIM-subsidie

De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten;

  • Doorlichting onderneming. Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  • De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
  • Derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Lees meer over de subsidieregeling: www.uitvoeringvanbeleid-slimregeling

 

Wil jij meer weten over de subsidieregeling en hoe je deze moet aanvragen? Neem dan contact op met:

Marco Vink | Werk.Kom | E: mvink@werkpuntkom.nl
Michel van Lieshout | Bureau VLB | E: info@vanlieshoutbm.nl

 

 

Relevant nieuws