Ondersteuningsregeling controle coronatoegangsbewijs

Binnen de aanpak van het coronavirus heeft het kabinet besloten een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen op veel plekken waar publiek samenkomt. Het controleren van dit coronatoegangsbewijs kan extra kosten voor ondernemers en organisaties met zich mee brengen. Het kabinet heeft daarvoor geld beschikbaar gesteld. Ondernemers, organisaties en verenigingen uit Weert kunnen vanaf nu een incidentele bijdrage aanvragen bij de gemeente.

Wethouder Martijn van den Heuvel: “Voor veel ondernemers en organisaties is het een zware tijd. Ze hebben te maken met maatregelen die veel invloed hebben op hun bedrijfsvoering, zoals de verplichte toegangscontroles. We kunnen nu ondernemers en organisaties een klein steuntje in de rug geven en laten zien dat we hun inzet waarderen.”

Wethouder Tessa Geelen: “Ook van onze Weerter verenigingen wordt in deze tijd veel gevraagd. Ik wil alle verenigingen en hun vrijwilligers danken voor hun inzet en ben blij dat we hen met deze kleine bijdrage kunnen ondersteunen.”

Financiële bijdrage voor controle coronatoegangsbewijs
Op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt, moet deze worden gescand en het ID-bewijs gecontroleerd. Ondernemers en organisaties moeten hiervoor extra maatregelen treffen om de coronatoegangsbewijzen te controleren, zoals extra personeel, meer uren voor personeel of het aanschaffen van handscanners. Deze brengen mogelijk extra kosten met zich mee. Ondernemers en organisaties kunnen met deze regeling tegemoetgekomen worden voor (een deel van) deze extra kosten.

Voor wie?
De bijdrage is bedoeld voor rechtspersonen (ondernemers, organisaties en verenigingen) die wettelijk verplicht zijn de controle op coronatoegangsbewijzen uit te voeren. Het gaat om een incidentele bijdrage voor kosten die gemaakt zijn voor activiteiten in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021.

Ondersteuning aanvragen
De incidentele bijdrage kan worden aangevraagd door het invullen van een e-formulier op de website van de gemeente Weert: www.weert.nl/ondersteuningsregeling-coronatoegangsbewijs. Hier is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en de maximale bedragen. Aanvragen moeten uiterlijk 15 januari 2022 ontvangen zijn door de gemeente. Daarna worden alle aanvragen bekeken. Zo kan al het beschikbare geld op een goede manier verdeeld worden over de aanvragers.

Relevant nieuws