Ondersteuning implementatie nieuwe wetgeving arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. De regelgeving is met directe ingang van toepassing op alle nieuwe én bestaande contracten.

Het doel van deze richtlijn is werknemers beter informeren over hun arbeidsvoorwaarden en voorspelbare werktijden te bevorderen. Op die manier kunnen zij werk en privé beter combineren, zo meldt de Rijksoverheid. Daarnaast moeten de nieuwe regels het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen, door werknemers verplichte scholing kosteloos en doorbetaald aan te bieden.

De volgende vier kenmerken staan centraal in de nieuwe regelgeving:

  1. Uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever
  2. Kosteloze opleiding
  3. Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond
  4. Een verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie

Wat betekent dit voor ondernemers?
Met name voor werkgevers die zogenoemde 0 uren-contracten en oproepdiensten hanteren kan de nieuwe wet ingrijpend zijn. Maar ook voor andersoortige overeenkomsten verandert het een en ander.

Heeft u vragen over wat dit voor u betekent of wenst u ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe regelgeving in uw organisatie? Neem contact op met Judith Brouns, specialist arbeidsmarkt van Parkmanagement Weert, via judith@parkmanagement-weert.nl.

Relevant nieuws