Moonen Packaging behaalt B Corp™ certificering


Moonen Packaging mag zich sinds december 2022 ‘B Corporation’ noemen: een impactvol
bedrijf dat laat zien dat je als onderneming sociale en duurzame impact kunt maken en een
commercieel succesvol bedrijf kunt zijn. Het B Corp™ certificaat is het resultaat van een
maandenlang assessment. Met deze certificering laat Moonen Packaging zien dat het tot de
koplopers behoort op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Het
bedrijf sluit zich hiermee aan bij +/- 6000 bedrijven wereldwijd, waarvan 184 in Nederland.
Het B Corp™ certificaat is het resultaat van een
maandenlang assessment. Met deze certificering laat Moonen Packaging zien dat het tot de
koplopers behoort op het gebied van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Het
bedrijf sluit zich hiermee aan bij +/- 6000 bedrijven wereldwijd, waarvan 184 in Nederland.
Wat het B Corp™ certificaat uniek maakt is het holistische karakter. Er wordt niet naar één
aspect gekeken, maar naar de gehele bedrijfsvoering. Een bedrijf kan dit certificaat alleen
verkrijgen als het aantoont dat het naast een winstoogmerk ook een positieve impact heeft op
mens, maatschappij en milieu én dit in de statuten heeft vastgelegd.
Over Moonen Packaging
Moonen Packaging is een toonaangevende verpakkingsgroothandel met meer dan 65 jaar
ervaring. Door middel van passie en ambitie is het uitgegroeid tot een innovatieve
verpakkingsspecialist. Wat Moonen Packaging bijzonder maakt is dat ze een duurzaam
verpakkingsbeleid hebben. Dit vertaalt zich niet alleen in duurzame en innovatieve producten,
maar ook in het verantwoord inkopen, efficiënt inrichten van logistiek en koppelen van
klantsystemen.
Met liefde voor mens en planeet
De B Corp™ certificering sluit goed aan bij de missie van Moonen Packaging om eind 2026
co2-neutraal te opereren. Hans Houtappels, CEO van Moonen Packaging vertelt:
Duurzaamheid zit in het DNA van Moonen Packaging. Wij als bedrijf vinden het belangrijk om
waarde voor mens en milieu na te streven en we willen concreet bijdragen aan een betere
wereld voor komende generaties. Het toewerken naar een co2 neutrale economie is wat ons
betreft geen streven, maar een must.”

B Corporations™ leveren een bijdrage aan bestuur, medewerkers, gemeenschap en klant.

Moonen Packaging geeft hier onder andere invulling aan door:
In alles wat ze doen hebben ze aandacht voor people, planet & profit;
Het productassortiment en distributie te verduurzamen;
Als partner te fungeren in het adviseren en sturen op duurzame oplossingen;
Medewerkers te betrekken in het continue verbeteren en uitdragen van de
bedrijfsvoering.
Omdat er geen planeet B is..
Iedere drie jaar vindt opnieuw het beoordelings- en verificatieproces plaats, waarbij Moonen
Packaging haar doelstellingen continu verlegd. Ze doen dit met alle medewerkers. Om
succesvol te zijn in de markt, de duurzaamheidsambitie en de gewenste groei te realiseren zijn
medewerkers essentieel en wordt er divisie overstijgend samengewerkt.
“Het B Corp™ certificaat is een bevestiging dat een onderneming sociale en duurzame impact
kan realiseren, zonder in te boeten op winst. We zien het behalen van onze certificering als een
veelomvattende beoordeling van impact op alle fronten. Het is een bevestiging die aangeeft
dat we écht doen wat we zeggen.” Aldus CEO Hans Houtappels.
Meer informatie over B Corp™ en Moonen Packaging vind je op de website:
https://www.bcorporation.net/en-us/find-a-b-corp/company/moonen-packaging
https://moonenpackaging.com/

Relevant nieuws