Mobiliteitscafé 25 oktober 2023

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers in dienst moeten vanaf 1 januari 2024 het aantal woon-werkkilometers en het aantal door de medewerkers afgelegde dienstreiskilometers bijhouden en jaarlijks aan de overheid rapporteren.

Daarom organiseert Parkmanagement Weert in samenwerking met Midden Limburg Bereikbaar op woensdag 25 oktober vanaf 16:00 tot 17:30 uur het Mobiliteitscafé ‘Besluit CO2-reductie werk gebonden personenmobiliteit’.

Tijdens het Mobiliteitscafé wordt ingegaan op de achtergronden van deze rapportageverplichting, volgt een toelichting op bijgaande handreiking en proberen we al uw vragen te beantwoorden. Verder zal mobiliteitsmakelaar Rob Schaap toelichten hoe Midden Limburg Bereikbaar werkgevers kan ondersteunen om enerzijds aan de rapportageverplichting te voldoen en anderzijds het aantal duurzame reiskilometers geleidelijk te verhogen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rob via robschaap@middenlimburgbereikbaar.nl of 06 – 5245 6090

Aanmelden

Meld u aan tot 23 oktober via info@parkmanagement-weert.nl

Relevant nieuws