Succesvol meer banen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Ondanks de coronacrisis zijn er in het derde kwartaal van 2021 meer dan 4.500 banen bijgekomen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit nieuwe UWV-cijfers die zijn gepubliceerd.

Stijging zet door
De in het voorafgaande kwartaal (Q2 van 2021) ingezette stijging, zet daarmee door. In totaal zijn er nu via de zogeheten Banenafspraak 70.525 extra banen gerealiseerd door bedrijven en overheden. Om meer vacatures te kunnen vervullen en de arbeidsmarkt inclusiever te maken, vragen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer wel om vaart te maken met eenvoudiger regelgeving en breder inzetbare voorzieningen.

‘Dat is echt broodnodig want veel zaken zijn nog te ingewikkeld en zo kunnen we veel meer mensen aan een baan helpen,’ aldus Aart van der Gaag Boegbeeld van het project ‘Op naar de 100.000 banen & Op naar de 25.000 banen’.

Mooi signaal
Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Bij het begin van de Coronacrisis wist niemand precies wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de Banenafspraak zouden zijn. De verwachtingen waren somber. De resultaten hebben die sombere verwachtingen gelukkig weerlegd. Door op koers te blijven, ondanks de coronacrisis, laten werkgevers zien dat inclusie echt een ‘gewoon’ onderdeel van de arbeidsmarkt is geworden.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland; ‘Dit zijn hoopgevende signalen. Maar om de einddoelen van de Banenafspraak te behalen -met o.a. 100.000 banen in de marktsector- en om de arbeidsmarkt echt inclusiever te maken is meer nodig. Maak de regels eenvoudiger en eenduidiger en benader werkzoekenden en werkgevers op basis van vertrouwen.’

Achtergronden derde kwartaal 2021
Doelstelling voor 2021 voor de marktsector is 60.000 banen en dit gaat over 2021 zeker worden gehaald zo is nu de verwachting van de ondernemersorganisaties.

In het derde kwartaal van 2021 kwamen er volgens de nieuwste cijfers van het UWV dus in totaal 4.549 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij. Sinds het begin van de Banenafspraak zijn hiermee 70.525 extra banen gerealiseerd. 64.236 daarvan zijn reguliere banen (57.302 bij het bedrijfsleven en 6.934 bij overheidsorganisaties) en nog eens 6.289 extra banen zijn tot stand gekomen via een uitzendconstructie of detachering. Hoe deze laatste groep over de sectoren verdeeld is wordt bekend bij de eindcijfers over de Banenafspraak over 2021. Die volgen later dit jaar.

(bron: MKB-Limburg)

Relevant nieuws