KVO hercertificering in volle gang

Vanuit Parkmanagement Weert is in samenwerking met de gemeente Weert in 2010 het initiatief genomen om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en de hierdoor ontstane samenwerking tussen de diverse partijen, schone, hele en veilige bedrijventerreinen te creëren, en te behouden.

Het hebben van een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen is van groot belang voor de ondernemingen die in de gemeente Weert zijn gevestigd maar vooral ook voor hen die zich hier willen vestigen. Daarom is het ook goed dat de gemeente Weert gewag maakt van het certificaat bij de aanbieding aan bedrijven die zich in Weert willen vestigen.

Na het behalen van het eerste certificaat en het treffen van de maatregelen die eraan waren verbonden, daalde de criminaliteit op de terreinen spectaculair. Door een continue samenwerking tussen de gemeente Weert, de plaatselijke politie, brandweer en de ondernemers onder regie van parkmanagement is het aantal incidenten de volgende jaren redelijk gelijk gebleven. Er is zelfs een dalende trend zichtbaar. Er vindt periodiek overleg plaats en twee maal per jaar een schouw.

Elke drie jaren vindt er een nieuwe certificering plaats, de bedrijventerreinen ondergaan opnieuw de procedure en toetsing om te voldoen aan het keurmerk. Op dit moment is de her-certificering voor al de Weerter bedrijventerreinen in volle gang.

In de periode vanaf september 2020 tot en met december 2020 is er door de werkgroep een onderzoek uitgevoerd onder alle ondernemers in Weert naar de criminaliteitsbeleving op de bedrijventerreinen.

De resultaten worden meegenomen in de maatregelenmatrix die onderdeel is van het complete plan van aanpak om te komen tot her-certificering.

De audit staat gepland voor 11 maart 2021.

 

 

Relevant nieuws