Informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte 28 april a.s.

Weert zet de komende jaren allerlei stappen om op termijn over te gaan van traditionele energiebronnen naar duurzame energiebronnen. De energietransitie is echter voor veel inwoners nog een onderwerp waarbij men zich afvraagt: “Waar moet ik beginnen? Wat gaat de gemeente doen?”. Inwoners regelmatig informeren is dus belangrijk, bijvoorbeeld over het maken van de Transitievisie Warmte die de gemeente moet opstellen van de Rijksoverheid. Wilt u daar meer over weten? U bent van harte welkom op woensdag 28 april om 19.30 uur bij een digitale bijeenkomst.

In de Transitievisie Warmte moet staan wanneer en hoe de wijken en dorpen in Weert van het aardgas af kunnen. Voor alle duidelijkheid, in Weert beginnen we eerst met het isoleren van de woningen. Pas na 2030 gaan we echt aan de slag met afkoppelen van aardgas en de overstap op alternatieve energiebronnen. Op dit moment nemen we daar nog geen besluiten over. De visie geeft enkel de mogelijkheden en kansen in Weert aan.

Meepraten over aardgasvrij

Het opstellen van de Transitievisie Warmte is in handen van een gespecialiseerd bureau. Zij maken een technische inventarisatie van de situatie in Weert, kijken naar mogelijke lokale warmtebronnen en beschrijven de randvoorwaarden. Maar zeker zo belangrijk voor het proces zijn de vragen die inwoners van Weert hebben, daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd. Voor wethouder Geert Gabriëls staat voorop dat de energietransitie eerlijk, kansrijk en groen moet verlopen. “Inwoners regelmatig uitleggen waar we mee bezig zijn is essentieel. Zo kunnen we de energietransitie en deze transitievisie zo goed mogelijk vormgeven, passend bij Weert en de inwoners.”

Weerter Routekaart Energietransitie

De gemeente heeft al een stappenplan gemaakt voor de energietransitie. In de Weerter Routekaart Energietransitie staat de weg beschreven die we samen gaan volgen om Weert in 2040 energieneutraal te krijgen. De eerste stappen tot 2030 zijn het isoleren van alle gebouwen, dus ook woningen, binnen de gemeente. Het project Warm Wonen in Weert dat al enige tijd loopt, helpt inwoners met deze klus. Pas na 2030 gaan we concreet aan de slag om over te stappen op alternatieve energiebronnen. In de tussenliggende periode onderzoeken we de mogelijkheden die er in Weert zijn om van het gas af te gaan.

Transitievisie Warmte opstellen

Elke gemeente moet van de Rijksoverheid voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Met deze transitievisie maken gemeenten het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken en dorpen van het aardgas worden afgekoppeld en op welke manier. In Weert is dat nog ver weg omdat we eerst inzetten op isoleren van gebouwen. Ook wachten we af welke nieuwe en slimme technieken de komende jaren nog ontwikkeld worden.

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst

Op 28 april vindt om 19.30 uur de digitale startbijeenkomst plaats. Deskundigen in de energietransitie leggen tijdens de online bijeenkomst uit wat de transitievisie voor u betekent. Zij beantwoorden vragen en u kunt aandachtspunten voor de gemeente doorgeven. De bijeenkomst duurt anderhalf uur.

Aanmelden is verplicht en kan via www.weert.nl/transitievisiewarmte

Relevant nieuws