Geslaagde Themabijeenkomst Cybercrime – 10 oktober 2019

Op 10 oktober j.l. organiseerden we bij partycentrum De Sluis een volgens deelnemers en presentatoren geslaagde bijeenkomst. Deze bijeenkomsten vloeien voort uit het Keurmerk Veilig Ondernemen(KVO) waarin we afspraken dat we preventie-activiteiten organiseren. We hebben dit jaar gekozen voor het thema Cybercriminaliteit omdat dit een vorm van criminaliteit is die in omvang en aard nog een sterke groei laat zien. Ondernemers hebben aangegeven dat zij geïnformeerd willen worden om zelf voldoende weerbaar te worden of zijn tegen die vorm van criminaliteit.

Ook dit jaar hebben we samen met het Platform Veilig Ondernemen een programma gemaakt waarin we hebben samengewerkt met het ROC Gildeopleidingen in Midden-Limburg. Door studenten werden check-ups uitgevoerd bij bedrijven die zich hiervoor hadden aangemeld. Onder deskundige begeleiding van Erik van der Heijden van het Cyberweerbaarheidscentrum Limburg werden de bedrijven tegen het licht gehouden en werden direct adviezen verstrekt. Deelnemende bedrijven hebben dit als zeer nuttig ervaren.

Door de politie werd vervolgens aangegeven hoe groot het probleem is en hoe zij de opsporing ter hand neemt. De politie deed nadrukkelijk een oproep om een melding of aangifte te doen wanneer een cybercrimineel heeft toegeslagen. Op die manier kunnen zij effectief deze vorm van criminaliteit bestrijden.

Door Becs IT services werden de verschillende verschijningsvormen gepresenteerd, de wijze waarop hiertegen maatregelen getroffen kunnen worden. (foto Becs/Joey Timmermans) Tot slot werd door Rob van den Heuvel  van Interpolis in zijn presentatie de menselijke factor in de weerbaarheid geduid en de mogelijkheid om de gevolgen van de cybercrime zo min mogelijk te laten zijn.

Relevant nieuws