Evaluatie en aanpassing beleid huisvesting internationale werknemers

De gemeenteraad heeft op 23 september 2020 kennis genomen van de evaluatie van het beleid inzake de huisvesting van internationale werknemers. Destijds is afgesproken om na 1 jaar nogmaals te evalueren. De aanhoudende vraag naar kwalitatief goede huisvesting voor internationale werknemers is voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding om naast de evaluatie ook direct een aanpassing van het beleid voor te stellen aan de gemeenteraad.

Wethouder Wendy van Eijk: “Het bestaand beleid voorziet in tijdelijke huisvesting van internationale werknemers op bedrijventerreinen voor de duur van maximaal 10 jaar. In totaal is er ruimte voor maximaal 3 initiatieven, maximaal 400 personen per locatie met in totaal een maximaal aantal van 1000 personen.”

Verleende vergunningen
Op dit moment zijn er twee vergunningen verleend voor de tijdelijke huisvesting. In Stramproy aan de Industrieweg 16 voor de huisvesting van 195 internationale werknemers en in Weert aan de Dr. Schaepmanstraat 45 voor de huisvesting van 108 internationale werknemers. Laatst genoemde vergunning is nog niet onherroepelijk vanwege een lopende juridische procedure.

De huisvesting in Stramproy is sinds augustus 2021 in gebruik. Een onderdeel van de vergunning betreft een verplicht omwonendenoverleg tussen de beheerder en omwonenden. In Stramproy verloopt dit contact goed en zijn er bij de gemeente geen meldingen binnengekomen van overlast.

Derde initiatief op Kampershoek
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het proces om te komen tot een 3de locatie voor grootschalige huisvesting op te starten. De ervaring heeft geleerd dat de doorlooptijd om te komen tot realisatie, 2 tot 3 jaar in beslag neemt. Dit initiatief past binnen de regels die het huidige beleid voorschrijven.

De gemeente wil geen uitvraag doen maar stelt voor om een locatie aan te wijzen, en wel een locatie op bedrijventerrein Kampershoek aan de Kelvinstraat, op de hoek van de Ringbaan-Oost en de Ringbaan-Noord. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven.

De eigenaar heeft zich bereid verklaard het initiatief te willen realiseren/faciliteren. Hierbij wordt met een hogere kwaliteit rekening gehouden dan de landelijke normen. De werknemers krijgen eigen slaapkamers, zodat de privacy gewaarborgd wordt. Voor stelletjes zijn 2-persoons slaapkamers voorzien. Het betreft eenheden voor 4-5 personen die een keuken en sanitair delen.

Verder zijn gemeenschappelijke ruimten voor recreatie en facilitaire zaken voorzien alsmede parkeren op eigen terrein. De initiatiefnemers zoeken op dit moment lokaal naar samenwerking zodat met name de lokale bedrijven kunnen profiteren van de woonruimte voor hun ingehuurd personeel. Hiermee kunnen lokale ondernemers worden gefaciliteerd en worden randvoorwaarden gecreëerd voor een gunstige arbeidsmarkt.

De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is voor bedrijven een belangrijke vestigingsfactor, en voorkomt dat bedrijven noodgedwongen vertrekken.

Wethouder Van Eijk: “Het vinden van geschikte woonruimte is in de huidige woningmarkt voor iedereen een probleem. Zowel voor reguliere woningzoekenden als ook voor internationale werknemers. Door specifiek woonruimte te realiseren voor de doelgroep internationale werknemers blijft de reguliere woningmarkt zo veel als mogelijk beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. We proberen daarmee het opkopen van woningen voor kamerverhuur aan internationale werknemers te beperken. Bij grootschaliger locaties wordt alles centraal georganiseerd en is er 24-uurs beheer. De locatie op Kampershoek is in onze ogen geschikt om huisvesting te realiseren voor internationale werknemers. De noodzaak voor een derde locatie kan volledig worden onderbouwd door de vraag naar internationale werknemers vanuit lokale bedrijven.”

Relevant nieuws