Cyberscan van je bedrijf door studenten

Cyberscan in een halve dag!

Houd uw bedrijf eens tegen het digitale licht!

Cyberscan voor Midden- en Kleinbedrijf: In een halve dag maken IT-studenten een ‘foto’ van de digitale veiligheid van uw bedrijf.

Hoe werkt het?

Studenten van het Vista-college of Gilde-opleidingen komen naar uw bedrijf en maken aan de hand van een checklist een basis-inventarisatie van de digitale veiligheid van uw bedrijf. Ze nemen samen met u en /of uw medewerkers de checklist door en inventariseren een aantal beveiligingsinstellingen van uw netwerk. De studenten worden bij het uitvoeren van de scan begeleid door een cybersecurity-specialist of door een van de IT-docenten.

De afspraken voor de uitvoering van de scan worden vooraf in een overeenkomst vastgelegd. Daarin wordt o.a. de geheimhouding van uw gegevens geregeld en daarin staat dat de studenten uw systeem NIET mogen aanpassen. Ook niet op uw verzoek. Aan het eind van de scan krijgt u direct de rapportage waarin wordt aangegeven wat u wel geregeld hebt en waar u aandacht aan moet besteden.

De checklist is ontwikkeld door de vakdocenten van het ROC Vista College, het ROC de Friesche Poort en een cybersecuritybedrijf (https://www.cybersecurit.nl).

Hoeveel tijd kost het?

De scan wordt in ongeveer een halve dag tijd uitgevoerd voor een klein MKB-bedrijf (minder dan 20 medewerkers). De studenten en hun begeleider hebben in die tijd drie gesprekken met u of iemand uit uw bedrijf:

  • een intake waarna ze aan het werk gaan,
  • een tussengesprek om aanvullende vragen te kunnen stellen,
  • een rapportagegesprek waarin de uitkomsten worden toegelicht.

Afhankelijk van het bedrijf bepalen we van te voren met wie de gesprekken plaats vinden. Een gesprek met de ondernemer zelf is in elk geval onderdeel van de scan. Voor een eenmansbedrijf is de tijd 1,5-2 uur maar dan dient u gedurende deze tijd beschikbaar te zijn.

Wat kost het?

De kosten voor de uitvoering van de scan bedragen € 75,=. Dit is een bijdrage in de kosten van de begeleiding van de externe specialist en de eventuele reiskosten. De € 75,= brengen we ook in rekening als blijkt dat de studenten en de begeleider bij u aankomen en de mensen die ze nodig hebben toch niet beschikbaar zijn waardoor ze de scan niet kunnen uitvoeren.

En wat doe ik met het advies?

Aan de hand van het advies kunt u gericht met uw eigen IT-partner in gesprek, u kunt een gespecialiseerd bedrijf raadplegen of, als u een uitgebreider onderzoek wilt laten doen, kunt u een stage-opdracht uitzetten bij studenten van het ROC of HS Zuyd.

Hoe meld ik me aan?

De scan wordt uitgevoerd door 2e en 3e jaars studenten. De scans worden in overleg met u ingepland. U kunt hieronder uw belangstelling doorgeven of neemt direct contact op met Jeroen Duijsens (duijsens@eccw.nl) of met Erik van der Heijden (erik@eccw.nl).

Check de website ECCW (Expertisecentrum Cyberweerbaarheid)

Relevant nieuws