Check: KVO-B certificering door alle Weerter bedrijventerreinen behaald

Alweer uniek in Nederland: alle bedrijventerreinen van Weert opnieuw KVO-B gecertificeerd

Sinds vorig jaar september is de werkgroep onder leiding van medewerker Veiligheid Parkmanagement Weert, samen met vertegenwoordigers vanuit de ondernemersverenigingen, gemeente Weert, brandweer en politie, bezig geweest met de hercertificering KVO-B.

Onderdeel van deze hercertificering is de enquête die is uitgezet naar alle ondernemers op de Weerter bedrijventerreinen. De respons was hoog. Met het invullen van deze enquête hebben ondernemers bijgedragen aan het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en heeft men invloed kunnen uitoefenen op de maatregelen die de komende drie jaar genomen kunnen gaan worden.

Het keurmerk Veilig Ondernemen wordt voor 3 jaar afgegeven nadat er een uitgebreid veiligheidsonderzoek is geweest. Op basis daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt, dat door een auditcommissie wordt bekeken en beoordeeld. Naar aanleiding van het advies van de audit door KIWA wordt door het Ministerie van Economische Zaken het Keurmerk afgegeven.

Meer informatie: Keurmerk Veilig Ondernemen

Contact over KVO-B: Parkmanagement Weert

Relevant nieuws