Belangrijke veranderingen in het Omgevingsloket vanaf 2024

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van kracht worden en met deze wetswijziging komt ook een nieuwe digitale tool voor vergunningaanvragen en meldingen. Initiatiefnemers kunnen niet langer hun aanvragen indienen via het huidige Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). In plaats daarvan zullen zij gebruik moeten maken van het nieuwe Omgevingsloket, dat deel uitmaakt van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Het is belangrijk op te merken dat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, het nog steeds mogelijk zal zijn om aanvullende informatie toe te voegen aan reeds ingediende aanvragen via OLO. Dit is mogelijk tot een half jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Meer informatie en de belangrijkste veranderingen van het omgevingsloket vind je hier.

Relevant nieuws