Begroting gemeente Weert 2024 definitief vastgesteld

Op maandag 13 november heeft de gemeenteraad van Weert unaniem de begroting voor het jaar 2024 vastgesteld na een constructieve vergadering van in totaal 12 uur. Tijdens deze vergadering werden maar liefst 47 moties en amendementen behandeld, wat resulteerde in een breed gedragen besluit.

Wendy van Eijk, portefeuillehouder financiën: “Ik ben tevreden met de begroting zoals deze nu is vastgesteld. De gemeenteraad heeft zich kritisch, maar ook vooral meedenkend opgesteld. De belangrijkste ambities van het college zijn overgenomen.”

De gemeenteraad heeft nog een aantal belangrijke beslissingen genomen die de richting van de stad zullen beïnvloeden. Een bedrag van €1.500.000,- wordt geïnvesteerd om de woningbouw in Weert te versnellen. Er wordt geld beschikbaar gesteld om de mogelijkheid van een geschikte locatie in Weert voor de bouwers van carnavalswagens te onderzoeken. Daarnaast moet er een plan worden ontwikkeld om het groenonderhoud in de gemeente Weert structureel naar een hoger niveau te tillen. De woonlasten stijgen met 3,6% en blijven daarmee ook in 2024 onder het landelijk gemiddelde.

Om de begroting en de gemaakte keuzes op een toegankelijke manier te presenteren, is er een informatieve animatie gemaakt. Deze animatie is te bekijken via: https://youtu.be/W6mVxUp1qTo

Voor een gedetailleerd inzicht in de begroting verwijzen wij je graag naar de volledige documentatie, die te vinden is op: https://weert.begroting-2024.nl/.

Relevant nieuws