Bedrijventerrein Kampershoek krijgt internationaal duurzaamheidscertificaat

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0 heeft het BREEAM-NL certificaat behaald, met Very Good (3 van de 5 sterren) als resultaat. Een officiële erkenning van de duurzame gebiedsontwikkeling van het bedrijventerrein, dat nog volop in ontwikkeling is. Maandag 9 mei werd het certificaat officieel uitgereikt.

Een gezonde leefomgeving voor Weert
De gemeente zet in op activiteiten, plannen en projecten die bijdragen aan een gezonde omgeving. Duurzaam en innovatief ondernemen hoort daar ook bij en is dan ook één van de waarden die centraal staat in de strategische visie van Weert.

Wethouder Wendy van Eijk is blij met het certificaat: “Voor de gemeente Weert bestaat duurzaamheid niet alleen op papier. Duurzaamheid moet ook juist in de praktijk merkbaar en zichtbaar zijn. Het BREEAM-NL certificaat voor Kampershoek 2.0 is een mooie en belangrijke erkenning voor de bewuste keuzes die we hebben gemaakt. Hopelijk doet goed voorbeeld volgen én trekt dit ook nieuwe duurzame bedrijven naar Weert.”

Bedrijventerrein Kampershoek 2.0
Kampershoek 2.0 is een nieuw bedrijvenpark dat nog volop in ontwikkeling is, direct langs de A2 en de Ringbaan-Noord. Het wordt een gemengd, duurzaam bedrijventerrein en biedt ruimte aan moderne industriële, logistieke en technische ondernemingen. Het complete bedrijventerrein Kampershoek 2.0 is nu beoordeeld op meerdere BREEAM-aspecten. Met dit certificaat is Kampershoek 2.0 één van de weinige duurzame bedrijventerreinen van Nederland. De fietspaden op het terrein zijn gescheiden van de rijbaan, er is een grote centrale wateropvang en er is veel aandacht besteed aan flora en fauna. Zo is er een amfibieëntunnel aangelegd, zijn er nestkasten geplaatst en is er gelet op de leefomgeving voor de vleermuizen en de steenuil. Bij het moderne bedrijventerrein is ook rekening gehouden met cultuurhistorische waarden: het uitzicht op de nabijgelegen molen blijft behouden. Een ander voorbeeld is het dynamisch LED-systeem voor openbare verlichting. Het licht heeft ’s nachts een andere kleur, waardoor er minder hinder is voor vleermuizen. Daarnaast wordt gewerkt met bewegingssensoren zodat openbare verlichting alleen brandt waar het nodig is.

Over BREEAM en de procedure
BREEAM is de internationale certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Projecten worden beoordeeld op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. Voorbeelden zijn thema’s als energie, efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, veiligheid, milieukwaliteit en een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. In 2019 werd het BREEAM-traject gestart door de gemeente Weert, het Energiebureau en Kragten. In de procedure is er allerlei ‘bewijs’ aangeleverd, om de duurzaamheidsprestatie van Kampershoek 2.0 aantoonbaar en meetbaar te maken. Vervolgens is dit gecontroleerd en beoordeeld door een onafhankelijke deskundige. Tot slot wordt er steekproefsgewijs een controle uitgevoerd en uiteindelijk het certificaat uitgereikt door Rudy van der Helm van Dutch Green Building Council (DGBC):

“De gemeente Weert laat zien hoe zij een prachtige stap zet naar een duurzame gebouwde omgeving door Kampershoek langs deze duurzaamheidslat te leggen, het BREEAM-NL Gebiedscertificaat Very Good is dik verdiend. En hopelijk kan ze met deze ontwikkeling een mooie inspiratiebron zijn voor andere gemeenten.” aldus Rudy van der Helm, Dutch Green Building Council (DGBC).

De score is afhankelijk van in hoeverre het project voldoet aan bepaalde duurzaamheidscriteria. De ambitie voor Kampershoek 2.0 was om 3 sterren te halen (prestatie met een score van boven 55%), oftewel een score Very Good. Dat is nu dus gelukt! Vandaag hebben Rudy van der Helm namens DGBC en Jos Schild (de BREEAM-NL Assessor die het traject beoordeeld heeft) het certificaat uitgereikt aan wethouder Wendy van Eijk van de gemeente Weert.

Filmverslag uitreiking
Bekijk filmpje ‘Wethouder Wendy van Eijk neemt het ‘BREEAM-NL certificaat’ in ontvangst van Rudy van der Helm (Dutch Green Building Council).’

Relevant nieuws