Bedrijfskavels vrij Kampershoek 2.0

Op Kampershoek 2.0 wordt niet alleen ruimte geboden aan logistieke spelers. Er is ook plek voor andere bedrijfssectoren. De beschikbare kavels, vanaf 0,5 hectare tot 2 hectare, zijn bestemd voor innovatieve, duurzame mkb-bedrijven. De kavels zijn gelegen aan de Ringbaan-Noord en de A2: een fantastische locatie, zowel qua zichtbaarheid als qua bereikbaarheid. Daarbij behoudt Kampershoek het landelijke karakter van kerndorp Laar. Het bedrijventerrein krijgt een parkachtige omgeving waardoor het aantrekkelijk is voor werknemers alsook voor de inwoners.

Voor meer informatie over de beschikbare kavels van Kampershoek 2.0 kunt u contact opnemen met:

Mathieu Dolders (team Ondernemerszaken Gemeente Weert)
E: ondernemen@weert.nl
T: 0495 575286

Relevant nieuws