Ledenbijeenkomst Weerter Boulevard bij Briels Zwembaden & Sauna’s

Woensdag 17 april werd “een bijzondere” ledenbijeenkomst gehouden voor de ondernemers van de Weerter Boulevard.

De grote opkomst was wellicht een gevolg van de agenda.

Actueel werd een toelichting gegeven door de Gemeente inzake een initiatief om arbeidsmigranten te huisvesten aan de Weerter Boulevard. Ook werden de leden geïnformeerd over de stand van zaken mbt de inrichting van een BIZ. Tevens werd de stand van zaken mbt de herijking van de branchering van het bedrijventerrein , toegelicht.

Gastheer John Briels ontving de ondernemers in een sfeervolle ambiance en gaf   een heldere indruk over zijn bedrijf dat reeds 17 jaar gevestigd is op het bedrijventerrein.  Ook “buurman” Dave van de Loo, vestigingsverantwoordelijke van Autotaalglas  presenteerde zijn bedrijf en reparatiemogelijkheden.

Het overleg werd in een sfeervolle omgeving afgesloten met een natje en een droogje. Onderstaand treft u enkele sfeerbeelden aan van deze bijeenkomst.