Duurzaamheid

Een belangrijk deel van het energieverbruik vindt plaats op de bedrijventerreinen. De doelstelling ‘energieneutraal’ kan alleen bereikt worden met medewerking van het bedrijfsleven. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de inrichting van leefomgeving en bedrijfsprocessen en bijv. wijze van vervoer kunnen duurzamer. Parkmanagement ontwikkelt projecten om beleid en innovatie te stimuleren.

Relevante projecten