Arbeidsmarkt

Een goed functionerende arbeidsmarkt is voor het  bedrijfsleven en voor de overheid een toenemende uitdaging. We hebben te maken met vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en mismatch in vraag & aanbod. Parkmanagement speelt een rol door aan ondernemerskant de behoefte in inzichtelijk te maken en aan te haken bij relevante projecten. Deze rol is belangrijk omdat het de gemeente en instanties als UWV of Werk.com een direct aanspreekpunt  biedt met ondernemers.

Ik zoek…

Soms is er op korte termijn capaciteit nodig. Dit kan van tijdelijke aard zijn maar ook structureel. Onderstaand een aantal mogelijkheden om hierin te voorzien;

  • Meet The Youngsters brengt ondernemers en studenten, afstudeerders en stagiaires, met elkaar in contact middels een online platform.
  • Werk.kom kan creatief met u meedenken over werk uitbesteden, invullen van capaciteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Parkmanagement Weert als er behoefte is aan specialistische arbeidscapaciteit kan PM u doorverwijzen naar intermediairs of andere partijen die u hierbij kunnen helpen of ondersteunen in de werving.

Vooruit zien is regeren. Dit geldt ook voor zorgdragen voor voldoende arbeidscapaciteit op de midden en lange termijn . Gebleken is dat jongeren nog onvoldoende bekend zijn met welke bedrijven, opleidingen en beroepskansen er aanwezig zijn in de regio. Dit is essentieel om potentiële werknemers te boeien en binden. Er zijn een aantal initiatieven die bedrijven zichtbaarheid kunnen geven bij deze groep toekomstige werknemers.

  • Keyport meets regio in je rugzak leerlingen van het middelbaar en voortgezet onderwijs kansen laten zien binnen bedrijven in de regio.
  • Meet The Youngsters brengt ondernemers en studenten, afstudeerders en stagiaires, met elkaar in contact middels een online platform.
  • Keyport werkt samen met ondernemers om ze wegwijs te maken in o.a. werving, scholing en opleiding.

Personeelsmanagement beslaat vele facetten en met de dynamische wet- en regelgeving is het als onderneming soms onduidelijk wat te doen. Vanuit Parkmanagement ondersteunen wij u hierin graag. Doordat wij als geen ander op het vizier hebben welke partijen beschikken over de benodigde expertise zijn wij  in staat verbindingen te leggen tussen ondernemingen. Dit kan gaan om:

  • HR advies
  • Juridische zaken
  • Arbovisie
  • Duurzaamheid

Maar stel gerust ook uw vraag over zaken die hierboven niet benoemd zijn.