Arbeidsmarkt

Een goed functionerende arbeidsmarkt is voor het bedrijfsleven en voor de overheid een toenemende uitdaging. We hebben te maken met vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en mismatch in vraag & aanbod. Parkmanagement speelt een rol door aan ondernemerskant de behoefte in inzichtelijk te maken. Deze rol is belangrijk omdat het de gemeente en instanties als UWV of Werk.com een direct aanspreekpunt  biedt met ondernemers.

Relevante projecten