Keypoints

Parkmanagement ondersteunt in haar dagelijks werk de ondernemingen op de bedrijventerreinen. We richten ons op activiteiten en initiatieven gericht op het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen, het ontwikkelen van inkoopcollectieven en het informeren over thema’s en ontwikkelingen die voor ondernemers belangrijk zijn en die hen beter laat ondernemen.

We richten ons op 5 keypoints:

Veiligheid & kwaliteit

Ondernemers dragen met het principe schoon-heel-veilig, bij aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen en openbare ruimten. Parkmanagement heeft hierin een signalerende functie en stelt zich actief op bij het vinden van oplossingen. Al de Weerter bedrijventerreinen zijn KVO-B gecertificeerd. Parkmanagement houdt deze status in stand. Onder andere ook camerabeveiliging, een AED netwerk en revitalisering zijn onderwerpen van aandacht.

Duurzaamheid

Een belangrijk deel van het energieverbruik vindt plaats op de bedrijventerreinen. De doelstelling ‘energieneutraal’ kan alleen bereikt worden met medewerking van het bedrijfsleven. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de inrichting van leefomgeving en bedrijfsprocessen en bijv. wijze van vervoer kunnen duurzamer. Parkmanagement ontwikkelt projecten om beleid en innovatie te stimuleren.

Inkoopcollectieven

Voor ondernemers / bedrijven is het vaak lastig om optimale resultaten te bereiken bij het inkopen van (ondersteunende) zaken en diensten. Simpelweg omdat er niet genoeg kennis van zaken is of omdat er geen tijd is voor verdieping of omdat men voor een potentiele leverancier niet ‘interessant’ genoeg is. Parkmanagement sluit met diverse aanbieders van uitlopende diensten scherpe contracten af die, ook voor kleinere ondernemingen, direct financieel voordeel opleveren.

Synergie & ontzorging

Parkmanagement Weert ondersteunt in haar dagelijks werk de ondernemingen op de bedrijventerreinen door het ontwikkelen van initiatieven en projecten die ondernemers ontzorgen en die synergievoordelen opleveren. Er worden ook projecten en bijeenkomsten georganiseerd die gericht zijn op informatieverstrekking en kennisdeling op gebied van thema’s en ontwikkelingen die voor ondernemers van belang zijn en die hen beter laten ondernemen.

Arbeidsmarkt

Een goed functionerende arbeidsmarkt is voor het bedrijfsleven en voor de overheid een toenemende uitdaging. We hebben te maken met vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en mismatch in vraag & aanbod. Parkmanagement speelt een rol door aan ondernemerskant de behoefte inzichtelijk te maken. Deze rol is belangrijk omdat het de gemeente en instanties als UWV of Werk.com een direct aanspreekpunt  biedt met ondernemers.