Keypoints

Parkmanagement ondersteunt in haar dagelijks werk de ondernemingen op de bedrijventerreinen. We richten ons op activiteiten en initiatieven gericht op het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen, het ontwikkelen van inkoopcollectieven en het informeren over thema’s en ontwikkelingen die voor ondernemers belangrijk zijn en die hen beter laat ondernemen.

We richten ons op 5 keypoints:

Veiligheid & kwaliteit

Ondernemers dragen met het principe schoon-heel-veilig, bij aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen en openbare ruimten. Parkmanagement heeft hierin een signalerende functie en stelt zich actief op bij het vinden van oplossingen. 

Duurzaamheid

Een belangrijk deel van het energieverbruik vindt plaats op de bedrijventerreinen. De doelstelling ‘energieneutraal’ kan alleen bereikt worden met medewerking van het bedrijfsleven. 

Inkoopcollectieven

Voor ondernemers / bedrijven is het vaak lastig om optimale resultaten te bereiken bij het inkopen van (ondersteunende) zaken en diensten. 

Synergie & ontzorging

Parkmanagement Weert ondersteunt in haar dagelijks werk de ondernemingen op de bedrijventerreinen door het ontwikkelen van initiatieven en projecten die ondernemers ontzorgen en die synergievoordelen opleveren. 

Arbeidsmarkt

Een goed functionerende arbeidsmarkt is voor het bedrijfsleven en voor de overheid een toenemende uitdaging. We hebben te maken met vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt en mismatch in vraag & aanbod.