Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Sinds 2013 hebben al de bedrijventerreinen in Weert het zogenaamde KVO keurmerk. Dit is een unicum in Nederland. 

Parkmanagement Weert stimuleert en ondersteunt de procesbegeleiding voor het KVO-B. Een KVO-certificaat is drie jaar geldig. 

Voordelen en mogelijke maatregelen

CCTV security camera in city of China.

Veilige bedrijfsomgeving

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is er in samenwerking met het ministerie van Justitie & Veiligheid in 2005 gestart met een Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen. In het KVO-B maken ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer en eventuele andere partijen afspraken om overlast, criminaliteit en onderhoud & beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Parkmanagement Weert helpt de publiek-private samenwerking tussen gemeente, politie en ondernemers op gang en ze ondersteunen partijen met het opstellen van een plan van aanpak om criminaliteit terug te dringen. Sinds 2016 is het keurmerk uitgebreid met de thema’s cybersecurity en ondermijning.