Human Capital Care

Stichting Parkmanagement Land van Weert en Cranendonk heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gecertificeerde arbeid en gezondheidsdienst HumanCapitalCare.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt HumanCapitalCare organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid. Met als doelstelling dat organisaties kunnen beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers nu en in de toekomst. Want die medewerkers presteren beter en verhogen de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat.

HumanCapitalCare is geen grote, logge instelling. Innovatief, transparant en ondernemend en werkt vanuit diverse kantoren door heel Nederland. Met ruim 280 medewerkers wordt er snel en efficiënt gehandeld en staat persoonlijke dienstverlening voorop. Altijd staat de klant centraal. En altijd ligt de focus op kwaliteit. Daarbij voldoet HumanCapitalCare aan de maximale eisen op het gebied van procesbeheersing (WCA en ISO-9001) en bescherming van medische en persoonsgegevens (ISO-27001).

Gebruiksvriendelijk IT&Care systeem voor Integraal Gezondheidsmanagement

HumanCapitalCare beschikt over unieke internetapplicaties voor

werknemer: my-care, het persoonlijk gezondheidsdossier
leidinggevende: e-care, verzuimgegevens en acties op afdelingsniveau
organisatie: we-care, statistische gegevens en adviezen op organisatieniveau
bedrijfsarts: med-care, het medisch dossier.
Zo worden werknemer, leidinggevende en directies van organisaties met online analyses, resultaten en adviezen gestimuleerd om acties te ondernemen in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Samen met HumanCapitalCare. Om te komen tot duurzaam succes.

Kijk voor meer informatie op http://www.humancapitalcare.nl/