Hartslag/ AED

ALS ELKE SECONDE TELT…..

Binnen het kader van de afgesproken maatregelen in het Plan van Aanpak tbv Keurmerk Veilig Ondernemen, is een aanzet gemaakt met de inventarisatie van de aanwezigheid van AED’s ( Automatisch Extern Defibrillator) op de bedrijventerreinen.

In het KVO – overleg is vervolgens gekozen om samen te werken met de Stichting Hartslag voor Nederland. Zij hebben een samenwerkingsverband met de regionale ambulancediensten en bevorderen en faciliteren de burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto “Van elkaar, met elkaar en voor elkaar”streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland.

Het alarmeringssysteem dat hiervoor wordt gebruikt heeft de naam HartslagNu en is van de sector Ambulancezorg zelf.

Met dit systeem kunnen burgerhulpverleners vanuit de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) worden gealarmeerd als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van een circulatiestilstaand.

Wij houden u via deze site op de hoogte van de voortgang van dit project. Wenst u meer informatie over dit project dan kunt u hiervoor contact opnemen met de Parkmanager.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

Weert, 21 maart 2017

Aanmelden AED’s en bedienaars

 

Beste ondernemer,

Jaarlijks worden ook in de gemeente Weert mensen  getroffen door een hartstilstand die mede door de inzet van een AED (automatische externe defibrillator) geholpen hadden kunnen worden. U hebt hier mogelijk al over nagedacht en vervolgens een defibrillator aangeschaft om deze in- of aan uw bedrijfs(pand) op te hangen. Dat is geweldig, maar hebt u de AED ook al aangemeld bij het alarmeringssysteem HartslagNu, zodat hij ook inzetbaar is, wanneer er een hartfalen in de directe omgeving van uw bedrijf wordt gemeld?

Is dat nog niet het geval, dan nodigen wij u hierbij nadrukkelijk uit om uw AED nu aan te melden. Aanmelden kan via de website www.hartslagnu.nl.

Misschien hebt u de aanschaf van een AED wel overwogen maar bent u nog niet tot aanschaf overgegaan.  Wellicht een goed moment om dat alsnog te doen.

Als de AED’s in beeld zijn, dan is het ook zinvol om ook de bedienaars bekend te maken. Op onze bedrijfsterreinen zijn goed opgeleide BHV-ers en EHBO-ers aanwezig die kunnen reanimeren en in staat zijn om een AED te bedienen. Het is zeer aan te bevelen dat deze mensen zich bij HartslagNu aanmelden zodat zij in geval van een hartstilstand niet alleen in de buurt van hun woonadres, maar ook op hun werkplek een bericht op hun mobiele telefoon krijgen om levensreddende hulp te verlenen. De overlevingskans van mogelijke slachtoffers zal daardoor aanzienlijk toenemen.

Parkmanagement Weert en de gemeente Weert ondersteunt het initiatief van de Stichting Hartslag voor Nederland (HartslagNu) om zoveel mogelijk AED’s en hulpverleners in beeld te brengen door zich aan te sluiten bij hun oproepsysteem. De Stichting Hartslag voor Nederland is overigens een initiatief van de ambulancezorg in Nederland.

In het belang van iedereen die werkzaam of anderzijds aanwezig is op uw bedrijventerrein stellen wij uw medewerking in deze zeer op prijs.

Zijn er nog vragen over deze brief dan kun u contact opnemen met Jack Philipsen Parkmanagement Weert. Hij is bereikbaar op maandagen onder telefoonnummer 06-57889087 of per e-mail: jack@parkmanagement-weert.nl

– Stichting Parkmanagement-Weert en Cranendonck

  Gemeente Weert
– Stichting Hartslag voor Nederland (HartslagNu)