Collegiale in- en uitleen

Nieuwe oplossing voor inzet tijdelijk personeel

In de huidige markt wordt het voor organisaties steeds belangrijker om flexibel te kunnen opereren. Dit geldt zeker voor de vraag en inzet van personeel, zowel in aantallen als in kennis en vaardigheden. Organisaties die tijdelijk extra personele capaciteit en/of specifieke expertise nodig hebben , kunnen een beroep doen op flexibele arbeidskrachten zoals zzp’ers, detacheerders of uitzendbureaus. Een uitstekend, en goedkoper alternatief is collegiale in- en uitleen. Collegiale in- en uitleen biedt een mogelijke oplossing als u als ondernemer wordt geconfronteerd met tijdelijke vraag naar personeel of juist bij tijdelijke boventalligheid van personeel.

Wat is collegiale in- en uitleen?
Kort samengevat houdt dit in dat wie tijdelijk boventallig personeel heeft dit elders in kan zetten, en andersom. Deze vorm van samenwerking of dienstverlening is niet nieuw maar komt toch, ondanks de voordelen, niet zo vaak voor. Dit is onder andere te wijten aan de juridische haken en ogen en het niet inzichtelijk zijn van vraag en aanbod.

Opstart nieuw project
Parkmanagement Weert is al enige tijd op zoek naar een goede manier om collegiale in- en uitleen voor haar leden te faciliteren. Hier komt nu schot in. Samen met Menens Personeelsdiensten en Talentee hebben we een nieuw project opgestart. Samen ontwikkelen we nu een webbased applicatie waar niet alleen vraag en aanbod inzichtelijk wordt gemaakt maar ook juridische uitkomst wordt geboden.

Onderzoek haalbaarheid
Om te kijken of het project van de collegiale in- en uitleen haalbaar is, starten we een onderzoek. Hierbij inventariseren we de behoeften en wensen van zo veel mogelijk leden. Blijkt uit de resultaten dat collegiale in- en uitleen levensvatbaar is, dan starten we met een exclusieve pilot voor de lidbedrijven van Parkmanagement Weert.

Wilt u uw mening geven?
Talentee is voor het onderzoek op zoek naar organisaties die graag hun mening willen geven over collegiale in- en uitleen. Mocht u interesse hebben of graag betrokken willen zijn, neem dan contact met ons op. Dat kan via Paul van der Linden, paul@talentee.com of Harold Bijnen, harold@menens.com. U kunt ook uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Bedankt en hopelijk tot snel!

 

Partijen waarmee hierin wordt samengewerkt zijn:

  • Parkmanagement Weert.
  • Menens Personeelsdiensten. Vanuit een regionale betrokkenheid ondersteunt Menens bedrijven en organisaties op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.
  • Talentee is het online verbindend platform en fungeert als verbinder tussen regionale vraag en aanbod van talent.

logo-talentee-08-2015-blue-white           MENENS