Gratis Congres Duurzaamheid voor ondernemers

Een belangrijk deel van het energieverbruik vindt plaats op de bedrijventerreinen. De doelstelling ‘energieneutraal’ kan alleen bereikt worden met medewerking van het bedrijfsleven. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en duurzame opwekking. Ook de inrichting van leefomgeving en bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld de wijze van vervoer kunnen duurzamer. Parkmanagement ontwikkelt projecten om beleid en innovatie te stimuleren.

Samen met partners worden (lokale) ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid gepresenteerd tijdens het Congres Duurzaamheid op vrijdag 4 november 2022.

Programma

13:00-13:30 Energiekosten
Energiemarkt: geld maandelijks naar de energieleverancier of in eigen ‘huis’ houden?

13:30-14:00 Anders kijken naar talenten
Hoe houd je jouw medewerkers fit voor de uitdagingen van morgen, selecteer je nieuwe medewerkers die passen bij de cultuur van jouw bedrijf en benut je het potentieel van medewerkers?

14:00-14:30 Doolhof van wetgeving
Het doolhof van wetgeving: zijn we überhaupt (goed) geïnformeerd?

14:30-15:00 Verduurzaming: per bedrijventerrein in beeld
 Status verduurzaming van Weerter bedrijventerreinen: Hoe is de verduurzaming (situatie) op jouw bedrijventerrein?

15:00-15:15 Toespraak van wethouder Steinbach over duurzaamheid & ondernemers in Weert

15:30-16:00 Marktontwikkeling & inkoopstrategie energie
Marktontwikkelingen en inkoop strategieën voor energie

16:00-16:30 Ontwikkelen duurzame producten
Ontwikkelen van duurzame producten: hoe doe je dat?

16:30-17:00 Subsidies voor duurzaamheid
Subsidies voor duurzaamheid: waar kan ik als ondernemer gebruik van maken?

17:00-17:30 Omdenken: slimme afvalstromen en circulariteit
Afvalstromen, circulariteit, innovatie: omdenken en doe er iets leuks mee!

Aanmelding bezoeker

Gratis Congres Duurzaamheid voor ondernemers

Parkmanagement Weert organiseert voor het eerst een Congres Duurzaamheid voor ondernemers in Weert. Op vrijdag 4 november zijn leden en niet-leden van harte welkom kennis te maken met het veelzijdige (lokale) aanbod op gebied van duurzaamheid. Entree is gratis.

Het congres vindt plaats in de Paterskerk op vrijdag 4 november van 12.00 tot 18.00 uur. Tijdens het evenement staat herkenning, erkenning en actiematigheid omtrent duurzaamheid centraal en wordt Weerter ondernemers actuele informatie, kennis, praktisch advies en haalbare mogelijkheden geboden. De ondertitel luidt dan ook ‘Deal met duurzaamheid’. Op het centraal ingerichte plein vergaren ondernemers kennis over de mogelijkheden te verduurzamen. Vanuit infostands verstrekken lokale specialisten informatie. De opzet is informeel, waarbij deelnemers onder het genot van een drankje en versnapering kunnen oriënteren. Op twee daarvoor ingerichte presentatielocaties worden afwisselend presentaties gehouden over nut en noodzaak van verduurzaming. Een overzicht daarvan is te vinden op de website.

Gratis entree

Het evenement is toegankelijk voor ondernemers uit het verzorgingsgebied van de gemeente Weert. Zowel voor leden als niet-leden van Parkmanagement Weert is entree gratis. Aanmelding is wenselijk (maar niet verplicht) via www.parkmanagement-weert.nl/congres. Hierbij kan ook interesse in het bijwonen van de presentaties worden aangegeven. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Ondernemers op gebied van duurzaamheid die wensen deel te nemen als exposant kunnen contact opnemen met Parkmanagement via sander@parkmanagement-weert.nl.

Duurzaamheid als pijler

Parkmanagement Weert is de actieve schakel tussen het bedrijfsleven, de Gemeente Weert, de overheid en de ondernemers onderling. De organisatie faciliteert, ontzorgt, adviseert, informeert en voert praktische zaken uit voor ondernemers.

Ondernemers, bedrijventerreinen en -verenigingen werken samen met Parkmanagement Weert aan een optimaal ondernemersklimaat en hoogwaardige bedrijventerreinen. Dit doen zij specifiek aan de hand van een vijftal pijlers, waarvan duurzaamheid er een is.

Het Congres Duurzaamheid wordt mede mogelijk gemaakt door partners Gemeente Weert, EKB Nederland en Weert Marketing.