City Outdoor Signs

Op de blauwe borden langs de A2 staan 4-cijferige bedrijfsnummers ( 3000-5000). Dit heeft te maken met de industriële nummer bewegwijzering op de diverse bedrijventerreinen. Door Parkmanagement en de Stichting land van Weert & Cranendonck is een raamovereenkomst afgesloten met de leverancier City Outdoor Signs.

Dit uniforme systeem is een goed hulpmiddel voor bv het vrachtverkeer hoe ze op een juiste en eenvoudige wijze bij de ondernemer kunnen geraken. Navigatiesystemen geven nog wel eens een andere route aan die overlast kan opleveren.

Ook geeft de huidige bewegwijzering een ordelijk straatbeeld weer, hetgeen zorgt voor een positieve indruk op het bedrijventerrein.

Zo heeft elk deelnemend bedrijf nu dus een uniek nummer. Dit nummer is een extra aanduiding voor de bedrijfslocatie. Daarnaast behoudt elk bedrijf natuurlijk zijn eigen adres.

Voor leden is dit nummer gratis.

Om de naam van uw bedrijf vermeld te hebben op de bewegwijzeringborden is een huurprijs afgesproken van € 95,– per jaar (€ 100,– exclusief automatische incasso).

In bijlage 1 vindt u enerzijds de plattegrond aan van Kanaalzone 1 en 2 met de locaties waar de frames met verwijzingen staan. In Weert is een numeriek systeem van toepassing, waarbij elk bedrijf zijn eigen unieke routenummer heeft/krijgt.

Anderzijds vindt u in bijlage 2 een aanmeldingsformulier. Deelname aan de bewegwijzering kost € 100,- per jaar. Hiervoor krijgt men de benodigde bewegwijzering, doorgaans één of twee vermeldingen, afhankelijk van de locatie. Bij het deelnamebedrag zit onderhoud- en schadeherstel inbegrepen. Dit betekent dat het bewegwijzeringsysteem periodiek onderhouden wordt en in geval van schade er nooit kosten zijn voor de ondernemer.

Ook is het mogelijk om een routenummerbord te kopen. Voor de leden van Parkmanagement is dit bord ter waarde van € 25,– gratis.

Voor wijzigingen kunt u het wijzigingsformulier opvragen bij City Outdoor Signs, per email naar info@cityoutdoorsigns.nl of u kunt bellen naar tel: 088 888 59 00. U ontvangt uw wijzigingsformulier vervolgens via email met al uw gegevens van tevoren ingevuld. Zodra City Outdoor Signs het wijzigingsformulier van u retour heeft ontvangen ontvangt u een bevestiging en worden de mutaties bij de eerstvolgende onderhoudsronde (6 x per jaar) uitgevoerd. Dit duurt maximaal 8 weken, doorgaans 5 weken ná verstrekking van het routenummer door de gemeente.

Meer info treft kunt u vinden op de website : www.cityoutdoorsigns.nl

Vanzelfsprekend heeft u bij vragen ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Parkmanager, Wim Caris.