Bedrijventerrein
Weert Centrum Noord

Met zijn prachtige, exclusief strategische ligging is kantorenpark Weert Centrum Noord een prima vestigingsplek voor ondernemers met oog voor detail. Uitgangspunt is dat het gebied ruimte moet bieden aan dienstverlenende activiteiten, die zowel commercieel als niet-commercieel van aard kunnen zijn. Weert Centrum Noord is bestemd voor kantoren die niet publieksgericht zijn. Er zijn hoge eisen gesteld aan de architectonische kwaliteit van de bebouwing. De zichtbaarheid en de bereikbaarheid van het kantorenpark mogen absoluut optimaal worden genoemd. Aan de inrichting van de openbare ruimte wordt veel aandacht besteed en de grondprijzen zijn alleszins acceptabel. Kantorenpark Centrum Noord heeft de KVO-status.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen

Laatste nieuws van Weert Centrum Noord

Beoordelingscommissie kiest ontwerp iconisch woongebouw bij Stadsbrug
WEBINAR 28 april a.s. | Huren en verhuren in de coronacrisis
Carrière-event – Ontmoet je Toekomst | 17 t/m 21 mei
Uitzendbureau TRIXXO neemt Mainwork over
Informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte 28 april a.s.
Becs blijft in beweging en neemt Kneepkens ICT over
Nieuwe parkmanager Parkmanagement Weert
Vragenuurtje De Energiemakelaar 16 april 15.00-16.00 uur
Webinar ‘Duurzaam ondernemen in praktijk?’
Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s aanvragen
Cyberscan van je bedrijf door studenten
MKB Datalab Limburg: praktische hulp bij digitaliseren

Milieucategorie en kavels

Dit terrein is alleen bestemd voor kantoren, niet publieksgericht.

In het kerngebied van het kantorenpark zijn kavels beschikbaar van 1.000 m2 tot ruim 2.000 m2. Langs de Eindhovenseweg/hoek Stadsbrug is een kavel te koop van ca. 5.900 m2. In Weert Centrum Noord is nog circa 3,5 hectare uit te geven. De kavels worden bouwrijp opgeleverd.

Huidige bezetting

Er zijn reeds een aantal bijzonder fraaie kantoren gebouwd die ruimte bieden aan hoogwaardige en eigentijdse bedrijvigheid. U vindt op dit kantorenpark onder andere financiële en maatschappelijke dienstverleners, advocatuur, adviesbureau’s en ontwikkelmaatschappijen.

Ligging en ontsluiting

Kantorenpark Centrum Noord ligt aan de Eindhovenseweg en de Ringbaan-Noord, omgeven door veel groen en een tweetal 19e eeuwse beltmolens. Het stadscentrum en het station liggen op steenworp afstand. De ruime woongebieden en de andere bedrijventerreinen zijn gemakkelijk te bereiken.

Met enkele minuten bent u bij de A2. In ongeveer een half uur bent u in Brainport Eindhoven. De High Tech Campus Eindhoven is zelfs in ruim een kwartier te bereiken.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van het kantorenpark hebben Bedrijvenvereniging Weert Centrum Noord opgericht. Toekomstige ondernemers zijn van harte welkom bij deze bedrijvenvereniging. Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Cristian Slegers

Voorzitter

Erwin Sijmkens

Penningmeester

Erwin Simons

Bestuurslid