Bedrijventerrein
Leuken-Noord

Bedrijventerrein Leuken Noord is eind jaren zeventig in ontwikkeling gebracht als gevolg van de economische groei in de regio en de blijvende vraag naar bedrijfsgrond. Na de in snel tempo uitgegeven gebieden Kanaalzone I, II en III werd gestart met een uit te geven oppervlakte van 36 hectare. Inmiddels is Leuken Noord een van de grotere bedrijventerreinen in Weert. Het terrein heeft een KVO-status.  Het terrein Leuken Noord is in oostelijke richting uitgebreid met netto 4,5 hectare en grenst hiermee aan het grondgebied van de A2.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen

Laatste nieuws van Leuken-Noord

Ruimere openingstijden Milieustraat
FNV bezoekt Risse en Werk.Kom om CAO voor Participatiewet te vieren
Beoordelingscommissie kiest ontwerp iconisch woongebouw bij Stadsbrug
WEBINAR 28 april a.s. | Huren en verhuren in de coronacrisis
Informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte 28 april a.s.
Nieuwe parkmanager Parkmanagement Weert
Vragenuurtje De Energiemakelaar 16 april 15.00-16.00 uur
Check: KVO-B certificering door alle Weerter bedrijventerreinen behaald
Webinar ‘Duurzaam ondernemen in praktijk?’
Jos Poell bezorgt medewerkers St. Jans Gasthuis alvast een ‘heerlijk pasen’
Verkoelen Dakspecialisten en Moonen Packaging in top 9 ‘Aantrekkelijkste Werkgever’
Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s aanvragen

Milieucategorie en kavels

In het bestaande gebied zijn rechtstreeks toegestaan bedrijven met milieucategorie 2, 3 en 4.

Plaatselijk is categorie 5 toegestaan. Voor het uitbreidingsgebied wordt alleen categorie 2 en 3 rechtstreeks toegestaan. Het terrein is geluidsgezoneerd. In het uitbreidingsgebied worden de kavels nu uitgegeven. De kaveldiepte ligt tussen de 40 en 65 meter. In overleg met de ondernemer wordt definitieve oppervlakte en locatie bepaald. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Parkmanagement. In het bestaande gebied is wel bestaande bouw, maar zijn geen kavels meer te koop.

Huidige bezetting

Er is een goede gemengde bezetting van industrie, bouwnijverheid, handel en transport. Ook de voedselindustrie heeft hier plek gevonden, een voorbeeld is Perfetti van Melle. Een van de grootste werkgevers op het terrein is Werkvoorzieningschap De Risse.

Ligging en ontsluiting

Het gebied heeft via de Ringbaan-Oost en Ringbaan-Noord een snelle aansluitmogelijkheid op de A2. Het is evenals Kampershoek zeer gunstig gelegen in relatie tot de afstand wonen-werken voor degenen die in de omgeving wonen. Het uitbreidingsgebied ligt in het zicht van de A2, maar heeft geen directe ontsluiting naar de snelweg.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van Leuken-Noord vormen samen met bedrijvenpark Kampershoek de Bedrijvencontactgroep Leuken-Noord / Kampershoek (BcLK). Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

John Huizing

Voorzitter

Jean Pierre Gruijthuijsen

Penningmeester

Dick Voets

Secretaris