Bedrijventerrein
Leuken-Noord

Bedrijventerrein Leuken Noord is eind jaren zeventig in ontwikkeling gebracht als gevolg van de economische groei in de regio en de blijvende vraag naar bedrijfsgrond. Na de in snel tempo uitgegeven gebieden Kanaalzone I, II en III werd gestart met een uit te geven oppervlakte van 36 hectare. Inmiddels is Leuken Noord een van de grotere bedrijventerreinen in Weert. Het terrein heeft een KVO-status.  Het terrein Leuken Noord is in oostelijke richting uitgebreid met netto 4,5 hectare en grenst hiermee aan het grondgebied van de A2.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen

Laatste nieuws van Leuken-Noord

In je agenda: Banenmarkt Weert 8 oktober 2021
Parkmanagement Weert breidt team verder uit
Jos Poell verkozen tot ‘Gouden Partner 2021’
Xperal nieuwe partner in duurzaamheid Parkmanagement Weert
Ondernemers geef je mening!
Het voordeel van Van Kaathoven
Nieuw: de Belofte van het Weerterland
De Weerterlandprijs 2021 – nomineer je favoriete bedrijf!
Uitreiking KVO-B certificaten door wethouder van den Heuvel
Asfaltonderhoud Risseweg en Doemesweg 16-20 juni
Van Kaathoven en Parkmanagement Weert kiezen voor samenwerking
Innovatiesubsidie voor MKB

Milieucategorie en kavels

In het bestaande gebied zijn rechtstreeks toegestaan bedrijven met milieucategorie 2, 3 en 4.

Plaatselijk is categorie 5 toegestaan. Voor het uitbreidingsgebied wordt alleen categorie 2 en 3 rechtstreeks toegestaan. Het terrein is geluidsgezoneerd. In het uitbreidingsgebied worden de kavels nu uitgegeven. De kaveldiepte ligt tussen de 40 en 65 meter. In overleg met de ondernemer wordt definitieve oppervlakte en locatie bepaald. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Parkmanagement. In het bestaande gebied is wel bestaande bouw, maar zijn geen kavels meer te koop.

Huidige bezetting

Er is een goede gemengde bezetting van industrie, bouwnijverheid, handel en transport. Ook de voedselindustrie heeft hier plek gevonden, een voorbeeld is Perfetti van Melle. Een van de grootste werkgevers op het terrein is Werkvoorzieningschap De Risse.

Ligging en ontsluiting

Het gebied heeft via de Ringbaan-Oost en Ringbaan-Noord een snelle aansluitmogelijkheid op de A2. Het is evenals Kampershoek zeer gunstig gelegen in relatie tot de afstand wonen-werken voor degenen die in de omgeving wonen. Het uitbreidingsgebied ligt in het zicht van de A2, maar heeft geen directe ontsluiting naar de snelweg.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van Leuken-Noord vormen samen met bedrijvenpark Kampershoek de Bedrijvencontactgroep Leuken-Noord / Kampershoek (BcLK). Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

John Huizing

Voorzitter

Jean Pierre Gruijthuijsen

Penningmeester

Dick Voets

Secretaris