Bedrijventerrein
Kanaalzone III

Industrieterrein Kanaalzone III is het vervolg op Kanaalzone I en II en ligt direct aan de Zuid-Willemsvaart. Het biedt zodoende optimaal ruimte voor vervoer van producten over water. Kanaalzone III heeft zijn oorsprong midden jaren zestig. Kenmerkend voor het gebied is de groene omgeving.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen

Laatste nieuws van Kanaalzone III

VERPLAATST: Ondernemersontbijt bij BAL
Kermis: omleidingsroutes vanaf dinsdag 20 september 18.00 uur
Aanmelding Magical Mystery Tour geopend
Parkmanagement met borrelend artikel in Zakenblad Weert
Wint Blankers Schoon de titel Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg?
AED-actie tijdens Bewust Veilig-dag
In je agenda: Banenmarkt Weert 8 oktober 2021
Parkmanagement Weert breidt team verder uit
Xperal nieuwe partner in duurzaamheid Parkmanagement Weert
Ondernemers geef je mening!
Het voordeel van Van Kaathoven
Nieuw: de Belofte van het Weerterland

Milieucategorie en kavels

Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5.

Er kan vrijstelling verleent worden voor bedrijven die niet zijn vermeld in de bij het bestemmingsplan horende bedrijvenlijst, mits deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met rechtstreeks genoemde bedrijven. Er zijn geen nieuwe vrije kavels meer beschikbaar.

Huidige bezetting

Kanaalzone III is hoofdzakelijk bestemd voor de zware en grootschalige industrie. Er zijn onder andere betonfabrieken, een staalbedrijf en een ijzergieterij gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Industrieterrein Kanaalzone III ligt aan de Lozerweg en grenst met de achterzijde direct aan de Zuid-Willemsvaart. Het bedrijventerrein wordt ontsloten via Sluis 16 naar Kempenweg en Suffolkweg.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

Er is op dit moment geen aparte ondernemersvereniging voor dit bedrijventerrein, er is aansluiting gezocht met bedrijvenvereniging ‘De Kempen’. Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Rolf Derckx

Voorzitter

Henk Vos

Penningmeester

Remco Devrijn

Secretaris