Bedrijventerrein
Kanaalzone I en II

Het oudste industriegebied van Weert. De eerste bedrijven hebben zich hier begin vorige eeuw gevestigd. In het kader van de industriebevordering is dit gebied in 1960 officieel aangewezen als industrieterrein. 

Kanaalzone I is in 2008-2010 volledig gerevitaliseerd en aangepast aan de moderne tijd. Voor een goede en veilige ontsluiting is er een rotonde aangelegd op de Ringbaan-West. Daarnaast zijn er een aantal panden gesloopt en heeft er bodemsanering plaatsgevonden. De eerste nieuwbouw en uitbreidingen zijn inmiddels gerealiseerd. Kanaalzone I heeft de KVO-status. én is sinds 2019 een BIZ (Bedrijven Investeringszone).

Bedrijventerrein Kanaalzone II ligt net als Kanaalzone I aan de Zuid-Willemsvaart. Dit gemengde bedrijventerrein heeft zich in de jaren zestig en zeventig ontwikkeld rondom de toenmalige fabriek van Philips Lighting. Het gebied heeft de beschikking over een laad- en loshaven.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen

Laatste nieuws van Kanaalzone I en II

In je agenda: Banenmarkt Weert 8 oktober 2021
Parkmanagement Weert breidt team verder uit
Xperal nieuwe partner in duurzaamheid Parkmanagement Weert
Ondernemers geef je mening!
Het voordeel van Van Kaathoven
Nieuw: de Belofte van het Weerterland
De Weerterlandprijs 2021 – nomineer je favoriete bedrijf!
Uitreiking KVO-B certificaten door wethouder van den Heuvel
Van Kaathoven en Parkmanagement Weert kiezen voor samenwerking
Innovatiesubsidie voor MKB
Beoordelingscommissie kiest ontwerp iconisch woongebouw bij Stadsbrug
WEBINAR 28 april a.s. | Huren en verhuren in de coronacrisis

Milieucategorie en kavels

Op dit bedrijventerrein ligt de milieucategorie 1 tot en met 3. Op een enkele (bestaande) locatie geldt categorie 4. Door sloop van bestaande panden zijn er percelen vrij gekomen voor uitgifte. Er is circa 3 hectare beschikbaar voor verkoop. De kavels worden bouwrijp opgeleverd.

Huidige bezetting

In Kanaalzone I zijn onder andere Robert Bosch (verpakkingsmachines) en Limagrain Weert  gevestigd. Aan de nieuwe ontsluiting is Life Style Vitea en Life Style Health & Prevention gevestigd, een grote sportschool met arboservice. De bedrijvigheid is zeer gemengd. Op kanaalzone II zijn onder andere muziekindustrie (Telstar Music Weert /Johnny Hoes), staalconstructie (Wullems) en logistiek (Thijs Expeditie) gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Het bedrijventerrein ligt in een driehoek van de Zuid-Willemsvaart, de Ringbaan-West en de Parallelweg met spoorlijn. Het stadscentrum en het NS-intercitystation liggen op loopafstand.

Kanaalzone I (1)
Kanaalzone II

BIZ Kanaalzone en Parkmanagement

Op de Weerter bedrijventerreinen Kanaalzone I is per 1 januari 2019 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht.  Een BIZ is een samenwerkingsverband van bedrijven op een bedrijventerrein gericht op het in stand houden en verbeteren van het vestigingsklimaat door het uitvoeren van collectieve maatregelen. Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Geert van den Boomen

Voorzitter

Ruud Klomp

Penningmeester

Johan Wouters

Secretaris