Bedrijventerrein
Kampershoek

Bedrijvenpark Kampershoek is bestemd voor moderne (grootschalige) gemengde industrie en hoogwaardige bedrijvigheid. Met de inrichting van Kampershoek is een locatie ontstaan waar ondernemers zich meteen thuis voelen. Er is veel aandacht besteed aan het landschappelijk groen waarmee een parkachtige inrichting is neergelegd.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan criminaliteitspreventie. In nauwe samenwerking met politie, brandweer en gemeente heeft de bedrijvenvereniging een beveiligingsplan gerealiseerd. Hierdoor is vandalisme en diefstal bijna tot nul gereduceerd. Het terrein is voorzien van slagbomen en camerabewaking en heeft een KVO-status.

Feiten en cijfers

netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
± 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen
> 0

Laatste nieuws van Kampershoek

25 jaar BcLK is groots gevierd!
VERPLAATST: Ondernemersontbijt bij BAL
Kermis: omleidingsroutes vanaf dinsdag 20 september 18.00 uur
Aanmelding Magical Mystery Tour geopend
Open dag 100 jaar Verkoelen Dakspecialisten
Bedrijventerrein Kampershoek krijgt internationaal duurzaamheidscertificaat
Parkmanagement met borrelend artikel in Zakenblad Weert
Wint Blankers Schoon de titel Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg?
AED-actie tijdens Bewust Veilig-dag
Zonnepanelenfabrikant Solarge vestigt in Weert
Ledenvergadering BcLK afgelast
Ledenbijeenkomst bcLK op 18 november 2021

Milieucategorie en kavels

Rechtstreeks toegelaten zijn de milieucategoriën 2, 3 en 4. Afhankelijk van de aard van het bedrijf is er ruimte voor milieucategorie 5. Er is nog beperkt ruimte vrij binnen Kampershoek 1. De ontwikkeling van het nieuwe Kampershoek (2.0) is volop bezig. Een logisch vervolg op het reeds bestaande en hoog gewaardeerde  bedrijvenpark Kampershoek. Kampershoek 2.0 wordt een gemengd, duurzaam bedrijventerrein dat ruimte biedt aan moderne industriële, logistieke en technische ondernemingen. Binnen het terrein ontstaan verder enkele markante vlekken omdat een paar authentieke boerderijpanden behouden blijven.

In het zichtveld van Kampershoek 2.0 staat een molen, de St.Antoniusmolen. Een gedeelte van het bedrijventerrein ligt binnen het molenbiotoop van deze molen. Dit betekent dat er voor een aantal kavels afwijkende (lagere) bouwhoogten gelden om de windvang niet in gevaar te brengen.

Huidige bezetting

Met name bedrijven uit de hoogwaardige industrie, (groot)handel, transport en logistiek zijn gevestigd op Kampershoek. Centraal in het gebied is een autoboulevard aangelegd. De marktoriëntatie van de grootschalige bedrijven op Kampershoek is bovenregionaal (Zuidoost-Nederland, Europees en wereldwijd). De kleinschalige bedrijven zijn meer lokaal en bovenlokaal (regionaal) georiënteerd.

Ligging en ontsluiting

Gelegen direct aan de A2, de snelweg van Amsterdam via Eindhoven, Maastricht of Heerlen naar België/Duitsland. Via de Ringbaan Noord en Randweg West is er directe ontsluiting naar respectievelijk Weert en Nederweert.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De ondernemers van Kampershoek en bedrijventerrein Leuken-Noord hebben samen de Bedrijvencontactgroep Leuken Noord / Kampershoek (BcLK) opgericht. Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat van BcLK wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Claudia Moonen

Voorzitter

Hans Timmermans

Penningmeester/ Secretaris