Bedrijventerrein
Kampershoek 2.0

De gemeente Weert is volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijvenpark direct langs de A2, Kampershoek 2.0. Een logisch vervolg op het bestaande en hoog gewaardeerde bedrijvenpark Kampershoek 1.

Kampershoek 2.0 wordt een gemengd, duurzaam bedrijventerrein en biedt ruimte aan moderne industriële, logistieke en technische ondernemingen. In de oksel van het gebied, zichtlocatie A2/Ringbaan-Noord, mag de hoogte in worden gebouwd en is een opvallend landmark op z’n plaats. 

Feiten en cijfers

netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
± 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen
> 0

Laatste nieuws van Kampershoek

25 jaar BcLK is groots gevierd!
VERPLAATST: Ondernemersontbijt bij BAL
Kermis: omleidingsroutes vanaf dinsdag 20 september 18.00 uur
Aanmelding Magical Mystery Tour geopend
Open dag 100 jaar Verkoelen Dakspecialisten
Bedrijventerrein Kampershoek krijgt internationaal duurzaamheidscertificaat
Parkmanagement met borrelend artikel in Zakenblad Weert
Wint Blankers Schoon de titel Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg?
AED-actie tijdens Bewust Veilig-dag
Zonnepanelenfabrikant Solarge vestigt in Weert
Ledenvergadering BcLK afgelast
Ledenbijeenkomst bcLK op 18 november 2021

Milieucategorie en kavels

Rechtstreeks toegelaten zijn de milieucategoriën 2, 3 en 4. Afhankelijk van de aard van het bedrijf is er ruimte voor milieucategorie 5. Er is nog beperkt ruimte vrij binnen Kampershoek 1. De ontwikkeling van het nieuwe Kampershoek (2.0) is volop bezig. Een logisch vervolg op het reeds bestaande en hoog gewaardeerde  bedrijvenpark Kampershoek. Kampershoek 2.0 wordt een gemengd, duurzaam bedrijventerrein dat ruimte biedt aan moderne industriële, logistieke en technische ondernemingen. Binnen het terrein ontstaan verder enkele markante vlekken omdat een paar authentieke boerderijpanden behouden blijven.

In het zichtveld van Kampershoek 2.0 staat een molen, de St.Antoniusmolen. Een gedeelte van het bedrijventerrein ligt binnen het molenbiotoop van deze molen. Dit betekent dat er voor een aantal kavels afwijkende (lagere) bouwhoogten gelden om de windvang niet in gevaar te brengen.

Huidige bezetting

In ontwikkeling. Het eerste bedrijf heeft zich inmiddels gevestigd. En in de loop van 2020 zal Heylen Warehouses de eerste fase van Logistic Mill 21 Campus gerealiseerd hebben. Een grootschalig logistiek campus met meerdere aaneengeschakelde hallen, op een perceel van 18 hectare.

Ligging en ontsluiting

Strategisch gelegen, rechtstreeks aan de A2. Aan de zuidzijde vormt de Ringbaan Noord de begrenzing, een directe ontsluiting naar respectievelijk Weert en Nederweert.


Kampershoek 2.0 is op twee plaatsen aan de Ringbaan Noord ontsloten, beveiligd door verkeerslichten. Het terrein zelf voorziet in brede straten met fietspaden en veel groen en water. Over het inrichten van een halte voor de streekbus worden momenteel gesprekken gevoerd.

Ondernemersvereniging en Parkmanagement

De bedrijven die zich hier vestigen worden uitgenodigd aan te sluiten bij de BcLK (Bedrijvencontactgroep Leuken-Noord/Kampershoek). Op het terrein is Parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat van BcLK wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Claudia Moonen

Voorzitter

Hans Timmermans
Penningmeester/ Secretaris