Bedrijventerrein
De Kempen

Tegen de grens van Belgisch Limburg en de provincie Noord-Brabant ligt bedrijventerrein De Kempen. Aantrekkelijk gelegen in een groene omgeving vlakbij de Zuid-Willemsvaart. De basis van het terrein stamt uit de zestiger jaren. Enkele bekende namen op het terrein zijn Trespa International en Hoco Beton. Dit bedrijventerrein wordt momenteel in oostelijke richting uitgebreid. In 2010 heeft Lidl Nederland hier de deuren geopend van een van haar grootste distributiecentra. Het terrein heeft een KVO-status en is één van de twee Bedrijven Investeringszones (BIZ status) van de Weerter bedrijventerreinen.

Feiten en cijfers

± 0
netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
> 0
bedrijven gevestigd
>
werkende mensen

Laatste nieuws van De Kempen

Van Kaathoven en Parkmanagement Weert kiezen voor samenwerking
Innovatiesubsidie voor MKB
Beoordelingscommissie kiest ontwerp iconisch woongebouw bij Stadsbrug
WEBINAR 28 april a.s. | Huren en verhuren in de coronacrisis
Informatiebijeenkomst Transitievisie Warmte 28 april a.s.
Nieuwe parkmanager Parkmanagement Weert
Vragenuurtje De Energiemakelaar 16 april 15.00-16.00 uur
Webinar ‘Duurzaam ondernemen in praktijk?’
Verkoelen Dakspecialisten en Moonen Packaging in top 9 ‘Aantrekkelijkste Werkgever’
Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s aanvragen
Cyberscan van je bedrijf door studenten
MKB Datalab Limburg: praktische hulp bij digitaliseren

Milieucategorie en kavels

Het bestaande bedrijventerrein De Kempen is bestemd voor grootschalige industrie.
Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5. In het uitbreidingsgebied is categorie 3 en 4 rechtstreeks toegestaan. Het totale terrein is geluidsgezoneerd. In het uitbreidingsgebied is nog ruim 8 hectare beschikbaar voor verkoop. In overleg met de ondernemer wordt oppervlakte en locatie bepaald. De kavels worden bouwrijp opgeleverd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Parkmanagement.

Huidige bezetting

De Kempen kent zware industrie zoals beton, chemie, en plaatproductie. Maar ook logistiek, timmerfabrieken en bouwondernemingen zijn er gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Het gebied heeft drie ontsluitingen naar de Kempenweg. Een rotonde ter hoogte van Sluis 16 is de hoofdontsluiting. Verkeer kan via de Suffolkweg en Ringbaan-Noord redelijk snel de A2 bereiken.

In zuidelijke richting bereikt men via de Kempenweg gemakkelijk de grens met België. Gelegen aan het kanaal richting Antwerpen zijn de waterwegen meer dan uitstekend te noemen.

BIZ De Kempen en Parkmanagement

Op bedrijventerreinen de Kempen is vanaf 1 januari 2019 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht.  Een BIZ is een samenwerkingsverband van bedrijven op een bedrijventerrein gericht op het in stand houden en verbeteren van het vestigingsklimaat door het uitvoeren van collectieve maatregelen. Op het terrein is parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat van BIZ De Kempen wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Rolf Derckx

Voorzitter

Henk Vos

Penningmeester

Remco Devrijn

Secretaris