Bedrijventerrein
De Kempen

Tegen de grens van Belgisch Limburg en de provincie Noord-Brabant ligt bedrijventerrein De Kempen. Aantrekkelijk gelegen in een groene omgeving vlakbij de Zuid-Willemsvaart. De basis van het terrein stamt uit de zestiger jaren. Enkele bekende namen op het terrein zijn Trespa International en Hoco Beton. Dit bedrijventerrein wordt momenteel in oostelijke richting uitgebreid. In 2010 heeft Lidl Nederland hier de deuren geopend van een van haar grootste distributiecentra. Het terrein heeft een KVO-status en is één van de twee Bedrijven Investeringszones (BIZ status) van de Weerter bedrijventerreinen.

Feiten en cijfers

netto hectare groot
± 0
bruto hectare groot
± 0
bedrijven gevestigd
> 0
werkende mensen
>

Laatste nieuws van De Kempen

De Kempen BIZ 2024-2028 is officieel een feit: meerderheid ondernemers stemt voor!
Studenten Gilde Opleidingen halen geld op voor goede doelen
Werkzaamheden Sluis 16
Moonen Packaging behaalt B Corp™ certificering
Lekkernijen voor bedrijven aan de De Kempen en Kanaalzone
Samenwerking Midden-Limburg gaat voor een Regio Deal
VERPLAATST: Ondernemersontbijt bij BAL
Kermis: omleidingsroutes vanaf dinsdag 20 september 18.00 uur
Aanmelding Magical Mystery Tour geopend
Het gaat goed met logistiek Weert
Parkmanagement met borrelend artikel in Zakenblad Weert
Wint Blankers Schoon de titel Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg?

Milieucategorie en kavels

Het bestaande bedrijventerrein De Kempen is bestemd voor grootschalige industrie.
Aangeduide milieucategorieën op de plankaarten zijn categorie 3, 4 en 5. In het uitbreidingsgebied is categorie 3 en 4 rechtstreeks toegestaan. Het totale terrein is geluidsgezoneerd. In het uitbreidingsgebied is nog ruim 8 hectare beschikbaar voor verkoop. In overleg met de ondernemer wordt oppervlakte en locatie bepaald. De kavels worden bouwrijp opgeleverd. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Parkmanagement.

Huidige bezetting

De Kempen kent zware industrie zoals beton, chemie, en plaatproductie. Maar ook logistiek, timmerfabrieken en bouwondernemingen zijn er gevestigd.

Ligging en ontsluiting

Het gebied heeft drie ontsluitingen naar de Kempenweg. Een rotonde ter hoogte van Sluis 16 is de hoofdontsluiting. Verkeer kan via de Suffolkweg en Ringbaan-Noord redelijk snel de A2 bereiken.

In zuidelijke richting bereikt men via de Kempenweg gemakkelijk de grens met België. Gelegen aan het kanaal richting Antwerpen zijn de waterwegen meer dan uitstekend te noemen.

De Kempen BIZ en Parkmanagement

Op bedrijventerreinen de Kempen is vanaf 1 januari 2019 een bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht. Een BIZ is een samenwerkingsverband van bedrijven op een bedrijventerrein gericht op het in stand houden en verbeteren van het vestigingsklimaat door het uitvoeren van collectieve maatregelen. Op het terrein is parkmanagement actief, naast inkoopcollectieven en veiligheid wordt er ook een brugfunctie met de gemeente onderhouden. Het secretariaat van De Kempen BIZ wordt gevoerd door Parkmanagement.

Het bestuur

Rolf Derckx

Voorzitter

Henk Vos

Penningmeester