Skip to content

Bedrijventerreinen

Weert heeft een groot arsenaal duurzame en goed bereikbare bedrijventerreinen. De bestemming varieert van modern gemengd tot perifere detailhandel of kantorenpark. Uniek in Nederland: al de Weerter bedrijventerreinen zijn KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) gecertificeerd.

Op alle bedrijventerreinen is Parkmanagement aanwezig. We streven samen met ondernemers en Gemeente naar behoud en verbetering van de kwaliteit van bedrijventerreinen. Op het gebied van veiligheid zijn sinds 2013 al de bedrijventerreinen KVO gecertificeerd. Parkmanagement zorgt dat dit keurmerk in stand wordt gehouden door de uitvoering van de certificeringstrajecten.

Samen met de aangesloten ondernemers en het bestuur van de bedrijvenverenigingen zorgt Parkmanagement o.a. voor ondersteuning, verstrekken van informatie en het ondersteunen en/of uitvoeren van subsidie- en certificeringstrajecten.  Daarnaast vervult Parkmanagement de intermediaire rol tussen ondernemers en Gemeente Weert. Voor al de bedrijvenverenigingen voert Parkmanagement het secretariaat.

KVO-status (Keurmerk Veilig Ondernemen)

Al de bedrijventerreinen in Weert hebben een KVO-status. Dit betekent dat ondernemers, samen met de Gemeente Weert, politie, brandweer en Parkmanagement, werken aan optimale veiligheid van het gebied. Het (her)certificeringstraject voor een KVO-status vindt elke drie jaren opnieuw plaats. In 2024 voeren Parkmanagement samen met de Gemeente en de bedrijvenverenigingen het traject voor certificering wederom uit.

BIZ-status (Bedrijven Investeringszone)

Maar liefst drie bedrijventerreinen hebben de BIZ status: De Kempen, Kanaalzone I-II en de Weerter Boulevard. Een BIZ is gebonden aan wettelijke regels. Parkmanagement voert samen met ondernemers van bedrijventerrein en de Gemeente het aanvraagtraject uit.

De BIZ levert een positieve bijdrage aan het ondernemers- en leefklimaat door bijv. de aanpak van verrommeling, veiligheid en uitstraling.