Afscheid penningmeester Rob Verbrugge

Dinsdag 3 april j.l. werd  de ledenvergadering gehouden van bedrijvenvereniging  Weert Centrum Noord bij N-XT accountants & Adviseurs.

Tijdens dit ledenoverleg werd uitleg gegeven over de vorming van een BIZ ( Bedrijven Investerings Zone ) en was er bijzondere aandacht voor het afscheid van  bestuurslid Rob Verbrugge.

Nadat hij voor de allerlaatste maal uitleg had gegeven over het boekjaar 2017, werd hem decharge verleend door de aanwezige leden.

“11 jaar lang  had hij op “de centen” gepast van de vereniging”. Voorzitter Cristian Slegers bedankte Rob voor de jarenlange inzet als bestuurslid/penningmeester.

Secretaris Erwin Simons sprak de scheidende collegae toe en bood hem namens de vereniging een passend cadeau aan.

Na het overleg kregen de leden uitleg en een rondleiding van Erwin Sijmkens, eigenaar/directeur van N-XT Accountants & Adviseurs. Sedert 2 januari 2018 is deze ondernemer gevestigd op bedrijventerrein Weert Centrum Noord.

Onderstaand treft U een aantal sfeerfoto’s aan van het  overleg: